advokatai
Civilinė byla Daiktinė teisė

Nuostolių atlyginimas dėl servituto nustatymo

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimo. Ieškovė prašė nustatyti servitutą, suteikiantį teisę viešpataujančiojo daikto – administracinio pastato savininkui naudotis tarnaujančiuoju daiktu – žemės sklypu, turint tikslą užbaigti viešpataujančiojo daikto statybą ir eksploatuoti viešpataujantįjį daiktą. Servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybę jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Pagal […]

advokato kontora
Civilinė byla Nekilnojamojo turto teisė Sutarčių teisė Žemės teisė

Servituto nustatymas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl servituto ir atlyginimo už servitutą dydžio nustatymo. Ieškovė prašė teismo nustatyti neterminuotus servitutus tarnaujantiesiems daiktams – atsakovui nuosavybės teise priklausantiems žemės sklypams viešpataujančiųjų daiktų, ieškovei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų namų, pastatytų atsakovo sklypuose, atžvilgiu ir nustatyti metinį atlyginimą už tarnaujantiesiems daiktams nustatytą servitutą. Ieškovė šiuo metu

advokatas
Civilinė byla Nekilnojamojo turto teisė Nuosavybės teisė

Kompensacijos priteisimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl kompensacijos už sodinius priteisimo. Ieškovė nuomojosi žemės sklypą, tačiau vėliau atsakovė atsisakė pratęsti žemės sklypo nuomos sutartį. Ieškovės teigimu, atsakovė neleidžia jai naudotis sodiniais, nuniokojo juos. Kadangi atsakovė gera valia nesutinka atsiskaityti už sodinius, ieškovė prašo priteisti jų vertę. Ieškovė, pasibaigus ginčo sklypo Nuomos sutarčiai pranešė

advokato kontora
Civilinė byla Daiktinė teisė

Bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl bendraturčių teisių ir pareigų naudojantis ir išlaikant bendrąją dalinę nuosavybę. Ieškovė ieškinį grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalies, 4.76 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimą, bendraturčių teises ir pareigas išlaikant bendrąją dalinę nuosavybę. Atsakovui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas. Šis sklypas yra

Civilinė byla

Projektavimo rangos sutartis

Byloje sprendžiami klausimai, susiję su šalių netinkamo bendradarbiavimo vykdant projektavimo rangos sutartį teisiniais padariniais. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pagal Valstybinės žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų pirkimo sutartį atliktus darbus pripažinti baigtais (perduotais–priimtais); iš atsakovės Tauragės apskrities viršininko administracijos priteisti už atliktus darbus 57 477,36 Lt, 9656,20 Lt delspinigius už pavėluotą atsiskaityti laikotarpį, procesines

Scroll to Top
Konsultacija