turto-padalijimas
Civilinė byla Šeimos teisė

Turto padalijimas ir kompensacijos sumokėjimas

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių vienam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimą bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, santuokoje šį turtą iš esmės pagerinus, ir šeimos gyvenamajam būstui pagerinti padovanotų lėšų pripažinimą asmenine nuosavybe, taip pat teisės normų, reglamentuojančių kompensacijos, priteistos iš sutuoktinio už jam tekusią didesnę turto dalį, sumokėjimo termino atidėjimą, aiškinimo ir […]

asmens-garbės-ir-orumo-gynimas
Civilinė byla

Asmens garbės ir orumo gynimas

Civilinė byla dėl paskleistų duomenų neatitikties tikrovei, asmens garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Lietuvos žiniasklaidos priemonių redaktoriams atsakovo vardu išplatinto pranešimo turinio, konkrečiai, dviejų jo teiginių. Ieškovas prašė pripažinti, jog atsakovo vardu Lietuvos žiniasklaidos priemonių redaktoriams paskleisti teiginiai neatitinka tikrovės ir pažemino ieškovo garbę ir orumą, bei priteisti

Civilinė byla Daiktinė teisė

Nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Civilinė bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į ūkio pastatą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su kitu asmeniu, jis įsigijo dalį pastato – gyvenamojo namo. Taip pat, nors pirkimo–pardavimo sutartyje ir nenurodyta, jam buvo

Civilinė byla Šeimos teisė

Išlaikymo vaikui mokėjimo pradžios momentas

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių teismo procesiniu sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kiek tai susiję su išlaikymo nepilnamečiam vaikui nustatymu, pakeitimą (CK 3.201 straipsnio 1 dalis), aiškinimo ir taikymo. Ieškovė prašė teismo padidinti nustatytą išlaikymą kiekvieną mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi su ieškiniu į teismą dienos iki sūnaus pilnametystės,

Civilinė byla Sutarčių teisė

Nuomininko atleidimas nuo sutarties vykdymo

Civilinė byla dėl atleidimo nuo civilinės atsakomybės už sutarties neįvykdymą, kai sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šalys sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovė suteikė atsakovei nuomos teise restorano patalpas laikinai valdyti ir jomis naudotis, o

Civilinė byla Daiktinė teisė Statybų teisė

Atstumus tarp gretimų sklypų ribų

Civilinė byla dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių normuojamus atstumus tarp gretimų (kaimyninių) sklypų ribų ir juose esančių statinių. Statybos leidimas buvo išduotas daugiabučio gyvenamojo namo buto, kuris yra daugiabučio gyvenamojo namo dalis, rekonstrukcijai. Namas pastatytas ir įregistruotas kaip daugiabutis gyvenamasis namas, stovintis ant jam skirto, visam namui bendro žemės sklypo. Atlikus kadastrinius matavimus buvo suformuoti

Civilinė byla Nekilnojamojo turto teisė Sutarčių teisė

Šalių teisė nustatyti nuomos mokestį

Nagrinėjamoje byloje keliamas šalių sudarytos nuomos sutarties aiškinimo klausimas, susijęs su šalių teise nustatyti nuomos mokestį ir nuomininko pareigos mokėti nuomos mokestį (ne)vykdymu. Pagal nuomos sutartį šalys susitarė dėl turto nuomos termino ir nuomos mokesčio, atsakovė įsipareigojo nuo turto perdavimo akto pasirašymo dienos mokėti ieškovei sutartą nuomos mokestį, su sąlyga, kad iki atitinkamos datos atsakovė

Civilinė byla Sutarčių teisė

Dovanojimo sutarties forma

Civilinė byla dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana (Pauliano ieškinys) pagrindu, dovanojimo sutarties formos reikalavimus. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia atsakovų sudarytą dovanojimo sutartį Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.66 straipsnio pagrindu ir prašė taikyti vienašalę restituciją bei priteisti iš atsakovo J. K. atsakovui V. K., priteistą sumą nukreipti ieškovės reikalavimui į V. K. tenkinti (CK 6.66

Civilinė byla Prievolių teisė

Civilinės atsakomybės netaikymas

Civilinė byla dėl civilinės atsakomybės ir civilinės atsakomybės netaikymo ir atleidimo nuo jos institutų santykio. Nagrinėjamoje byloje ieškovai prašė solidariai iš atsakovų, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno vandenys“, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, nes po mieste vykusios stiprios liūties buvo užtvindytas ieškovų butas. Taigi ieškovai pasirinko savo teisių gynimo būdą – reikalauti

advokatai klaipeda
Civilinė byla Įmonių teisė

Bendrovės vadovo civilinė atsakomybė

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl kreditoriaus teisės reikšti tiesioginį ieškinį įmonės vadovui. Teismas buvo nustyta, kad didžiausia dalis likviduotos įmonės vykdytų sandorių buvo deklaruoti kaip trikampės prekybos sandoriai, kuriuose bendrovė veikė kaip tarpininkė, tačiau šie sandoriai buvo vykdomi pažeidžiant trikampės prekybos apmokestinimo principus, t. y. bendrovė, prisidengdama trikampės prekybos sandoriais, sąmoningai

Scroll to Top
Konsultacija