Skyrybų advokato pagalba

Norite nutraukti santuoką, turite nepilnamečių vaikų ir negaunate išlaikymo, reikalinga pasidalinti santuokos metu įgytą bendrą turtą, kreipkitės į advokatą.

(8-676) 10660

Santuokos nutraukimas arba kitaip dar vadinamos skyrybos yra reikšmingas sprendimas kiekvieno asmens gyvenime. Asmuo, kuris nusprendė nutraukti santuoką, turi žinoti skyrybų padarinius. Santuokos nutraukimą reglamentuoja Civilinis kodeksas. Paprastai asmenis dėl santuokos nutraukimo konsultuoja advokatai. Advokatas, kuris specializuojasi santuokos nutraukimo bylose yra vadinamas skyrybų advokatu. Sutuoktiniai ar vienas iš sutuoktinių, nusprendusių nutraukti santuoką, turi gerai žinoti skyrybų procesą ir santuokos nutraukimo padarinius. Koks yra skyrybų procesas, kiek jis trunka, kokia yra skyrybų kaina – į šiuos ir kitus su tuo susijusius klausimus išsamiai gali atsakyti skyrybų advokatas.

Skyrybų procesas

Asmuo, nusprendęs nutraukti santuoką, dažnai nežino, kokius veiksmus reikia atlikti. Sutuoktiniui ar sutuoktiniams natūraliai kyla klausimas, kaip pradėti skyrybų procesą. Gana dažnai pastebimas toks sutuoktinių elgesys, kad jie neinicijuoja skyrybų proceso vien dėl tos priežasties, kad juos gąsdina pats skyrybų procesas, t.y. nežinojimas, kur kreiptis ir kaip elgtis. Asmuo nežino, kaip bus padalintas turtas, su kuo liks gyventi vaikai. Asmenys nežino, kokius dokumentus reikia turėti, kur surinkti skyryboms reikalingus dokumentus, kiek kainuos santuokos nutraukimas, kas privalo atlyginti šias išlaidas. Toks delsimas kenkia pačių sutuoktinių gyvenimo kokybei, didėja konfliktinių situacijų galimybė, kyla nesutarimai dėl turtinių klausimų, prievolių vykdymo, vaikų išlaikymo ir kitų klausimų. Gana dažnai sutuoktinis santuokos nutraukimo procesą pradeda skubotai, neįvertinęs visų galimų padarinių. Santuokos nutraukimas pradedamas detaliai neįsigilinus į santuokos nutraukimo galimybes ir teisines pasekmes. Asmenys pernelyg pasitikėdami savo žiniomis skyrybų procesą inicijuoja nepasitarę su skyrybų advokatu, dėl ko skyrybų procesas perspektyvoje gali būti komplikuotas. Netinkamai pradėtas skyrybų procesas gali turėti neigiamos įtakos vieno ar abiejų sutuoktinių interesams. Tokie klausimai kaip bendras santuokinis turtas, kreditoriniai įsipareigojimai, vaikų išlaikymas ir kiti svarbūs klausimai turėtų būti detaliai aptarti su advokatu. Skyrybų advokatas teikia išsamias konsultacijas santuokos nutraukimo, santuokinio turto padalijimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, bendravimo su nepilnamečiais vaikais ir kitais klausimais. Advokatas rengia procesinius dokumentus teismui ir atstovauja asmenis teisme nagrinėjant civilines bylas dėl santuokos nutraukimo. Skyrybų advokatas kompetentingai patars, kaip derėtų pradėti skyrybų procesą.
Šioje pradinėje santuokos nutraukimo stadijoje sutuoktiniams reikalinga išsiaiškinti, ar tarp jų yra sutarimas dėl santuokos nutraukimo ir visų su skyrybomis susijusių klausimų išsprendimo ar tokio sutarimo nėra. Sutarimas reiškia tai, kad tarp sutuoktinių nėra ginčo jokiais klausimais. Sutuoktiniai visą turimą bendrą turtą pasidalino ar sutaria dėl jo pasidalinimo būdo, nėra ginčo, su kuo po santuokos nutraukimo gyvens jų nepilnametis vaikas (vaikai), kokio dydžio išlaikymas bus teikiamas nepilnamečiui vaikui (vaikams) ir pan. Sutuoktiniams, suradusiems kompromisą dėl santuokos nutraukimo ir visų kitų klausimų, susijusių su šiuo procesu santuoką, galima nutraukti sutuoktinių bendru sutikimu. Sutuoktiniams nepavykus susitarti bent vienu klausimu, reikalinga kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų.
Skyrybų advokatas Klaipėdoje teikia aiškias ir kompetentingas konsultacijas dėl santuokos nutraukimo (skyrybų) proceso. Klientai skyrybų advokato yra atstovaujami teisme. Advokatas rengia procesinius dokumentus, surenka visus civilinei bylai reikalingus dokumentus. Jeigu norite santuoką nutraukti greitai ir paprastai, kreipkitės į skyrybų advokatą Klaipėdoje. Skyrybos Klaipėdoje už protingą kainą.

Skyrybų advokato pagalba nemokamai !!!

Trumpa konsultacija telefonu nemokama
Sudarius teisinių paslaugų teikimo sutartį konsultacija nemokama

(8-676) 10660

Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutarimu

Didžiausi privalumai nutraukiant santuokos bendru sutuoktinių sutarimu yra tai, kad santuoka nutraukiama per palyginti trumpą laiko tarpą ir šis santuokos nutraukimo būdas yra gana pigus. Šio proceso ypatumas yra tame, jog nutraukiant santuoką šiuo būdu, santuokos nutraukimo dokumentus turi pasirašyti abu sutuoktiniai. Kitaip tariant, abu sutuoktiniai turi norėti nutraukti santuoką ir savo išreikštą valią patvirtinti parašais. Nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių sutikimu yra ruošiami du procesiniai dokumentai, pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartyje sutuoktiniai detaliai aptaria kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pasidalinimą. Šiame dokumente taip pat yra aptariami ir kiti klausimai, tokie kaip vaikų gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo su vienu iš tėvų, vaikams teikiamo išlaikymo dydis ir jo mokėjimo tvarka, bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka. Sutartį sudariusius šalys aptaria kaip bus atsisikaitoma su kreditoriais. Nutraukiant santuoka šalys taip pat aptaria ir pavardes, kokios jos bus po skyrybų.
Skyrybų advokatas Klaipėdoje dokumentus dėl santuokos nutraukimo parengia per trumpą laiko tarpą. Dokumentai gali būti parengti ir per dvi darbo dienas. Teisinės konsultacijos teikiamos ir nuotoliniu būdu. Besiskiriantys asmenys dokumentus gali atvežti į advokato kontorą Klaipėdoje arba pateikti elektroniniu paštu. Skyrybų advokatas visus kitus skyrybų procesui reikalingus dokumentus surenka pats. Svarbus momentas yra ir tas, kad skiriantis pirmiau nurodytu būdu sutuoktiniai nedalyvauja teismo posėdžiuose. Santuoką galimybė nutraukti net jeigu vienas iš sutuoktinių gyvena kitame mieste ar net kitoje valstybėje. Gana dažnai santuoką teismas nutraukia per 30 dienų laikotarpį. Pabrėžtina ir tai, kad šiuo atveju pareiškėjai (sutuoktiniai) teikdami prašymą nutraukti santuoką bendru sutikimu yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nutraukiant santuoką bendru sutarimu šalys į teismą paprastai nėra kviečiamos ir nedalyvauja teismo posėdžiose. Daugeliu atveju byla yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Dėl šių priežasčių toks skyrybų procesas paprastai vyksta itin greitai ir sutuoktiniai santuoką gali nutraukti nepatirdami didelių finansinių išlaidų. Taip pat nereikalingas mediacijos procesas.

Santuokos nutraukimas dėl abiejų sutuoktinių kaltės

Jeigu kuris nors iš sutuoktinių nesutinka skirtis bendru sutarimu ir kategoriškai atsisako pasirašyti santuokos nutraukimo dokumentus, tuomet sutuoktinis, skyrybų iniciatorius, kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Jeigu rengiamasi santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tuomet reikalinga parengti ieškinį ir pateikti jį teismui vieno iš sutuoktinių vardu. Paprastai santuokos nutraukimo priežastimis yra nurodomas gyvenimo kartu neperspektyvumas, skirtingi požiūriai į šeimą, vaikus, ūkio tvarkymą ir kt.
Ieškinyje yra nurodoma kaip turėtų būti padalintas bendras sutuoktinių turtas, nustatyta su kuriuo iš tėvų lieka gyventi vaikai, vaikų nuolatinė gyvenamoji vieta, išlaikymo nepilnamečiams vaikams mokėjimas, bendravimo su vaikais tvarka bei kita. Kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės privaloma mokėti žyminį mokestį. Žyminis mokestis apskaičiuojamas pagal ieškinyje prašomo priteisiti turto vertę ir nurodytus kitus turtinius ir neturtinius reikalavimus. Šios kategorijos civilinės bylos teisme yra nagrinėjamos paskirtuose teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka. Teismo posėdžiuose dalyvauja patys sutuoktiniai. Sutuoktiniai bylas teisme gali vesti ir per savo atstovus – advokatus, advokatų padėjėjus.
Skyrybų advokatas Klaipėdoje ieškinį ir visus reikalingus dokumentus parengs per 5 dienų laikotarpį. Šis terminas gali keistis, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, reikalingų surinkti papildomų dokumentų kiekį ir kitas svarbias aplinkybes.

Skyrybų advokato pagalba?

Greitas dokumentų suruošimas skiriantis
Asmenų atstovavimas teisme dėl alimentų
Visapusiškos konsultacijos šeimos teisės klausimais
Skyrybų advokatas
Skyrybų advokatas Klaipėdoje teikia išsamias konsultacijas asmenims dėl skyrybų. Advokato teikiamos teisinės paslaugos taip pat apima ir procesinių dokumentų ruošimą, reikalingų bylai dokumentų užsakymą, gavimą ir pateikimą teismui. Skyrybų advokatas atstovauja asmenis teisme santuokos nutraukimo bylose. Skyrybų advokatas teisines paslaugas dėl skyrybų teikia Klaipėdos mieste. Asmenys telefonu ar kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis konsultuojami ir iš kitų miestų ar užsienio.
Skyrybų advokato teisinių paslaugų spektras labai platus. Sutuoktinis, kuris ieško informacijos apie skyrybas, gali gauti išsamią teisinę konsultaciją visais santuokos nutraukimo klausimais. Asmuo teisinės konsultacijos metu yra informuojamas apie santuokos nutraukimo teisines galimybes. Advokatas dėmesingai išklauso kliento pageidavimus dėl santuokos nutraukimo ir su tuo susijusių klausimų išsprendimo. Detaliai susipažįstama su kliento pateiktais dokumentais ir nurodomos būsimos civilinės bylos perspektyvos. Skyrybų advokatas Klaipėdoje paruošia bylai reikalingus dokumentus, surenka visas reikalingas pažymas ir kartu su klientu dalyvauja teismo posėdžiuose.
Skyrybų advokatas Klaipėdoje pasižymi dideliu profesionalumu ir ilgamete patirtimi. Didžioji dalis klientų patenkinti advokato suteiktomis teisinėmis paslaugomis, apie tai liudija ir palikti geri atsiliepimai apie advokato paslaugas.
Skyrybų advokatas su klientais susitinka advokato kontoroje Žvejų g. 2-314, Klaipėdoje. Advokato kontora yra pačiame miesto centre. Asmenys, kurie negali atvykti į skyrybų advokato kontorą, visą informaciją gali gauti telefonu. Skyrybų advokatas taip pat konsultuoja asmenis, gyvenančius užsienyje. Registruotis konsultacijai pas advokatą galima iš anksto paskambinus kontaktuose nurodytu telefonu. Jūs visuomet esate mielai laukiami.
Scroll to Top
Konsultacija