Skyrybų advokatas

Gyvenime esama situacijų, kurių niekada negalėjai numatyti. Santuokos sudarymas, vaikų gimimas, bendro turto kaupimas, šeimos gerbuvio nuolatinis gerinimas, tai šviesioji šeimyninio gyvenimo pusė. Tačiau, kaip nebūtų apmaudu, yra ir tamsioji šeimyninio gyvenimo pusė. Kartu gyvenančių asmenų charakterio skirtumai, nesutarimai dėl vaikų auklėjimo, išlaikymo jiem skyrimo, turtinių prievolių vykdymo ir kita. Gana dažnai nutinka, kad sutuoktinių keliai išsiskiria. Tuomet, vienas kitą mylėję žmonės kartu gyventi nebegali. Asmenys supranta, kad tolesnis gyvenimas kartu neįmanomas. Skyrybos – tai procesas, kurį šalys turės praeiti. Sutuoktiniai yra priversti susirasti skyrybų advokatą. Tik kompetentingas skyrybų advokatas padės sutuoktiniams šį sunkų santuokos nutraukimo kelią praeiti kaip galima greičiau ir su kuo mažesniais nuostoliais.
skyrybu-advokatas

Skyrybų advokatas Klaipėdoje

Koks bus skyrybų procesas didžia dalimi priklauso nuo pačių sutuoktinių. Skyrybų advokatas Klaipėdoje teikia išsamias teisines konsultacijas dėl santuokos nutraukimo ir su tuo susijusių klausimų išsprendimu. Advokatas susipažinęs su faktine situacija ir esamais dokumentais, teikia teisines išvadas dėl santuokos nutraukimo būdo ir būsimos civilinės bylos perspektyvų. Paprastai skyrybas inicijuoja kuris nors vienas iš sutuoktinių. Santuokos nutraukimo priežastys gali būti pačios įvairiausios. Asmenys nusprendžia santuoką nutraukti tuomet, kada nemato perspektyvų toliau gyventi kartu. Asmenys nusprendę išsiskirti dažnai jaučia vienas kitam pyktį. Tokių asmenų santykiai yra konfliktiški ir tik patyrusio skyrybų advokato patarimai ir teisinė pagalba gali pagelbėti nutraukti santuoką abiem sutuoktiniams priimtinu būdu ir juos tenkinančiomis sąlygomis. Skyrybų advokatas pasirūpins, kad Jūsų skyrybų procesas vyktų sklandžiai ir greitai.
Advokato patarimai telefonu dėl skyrybų
(8-676) 10660

Skyrybos nuo ko reikia pradėti

Vienas iš sutuoktinių, jeigu tarp asmenų yra ginčas dėl santuokos nutraukimo ar abu sutuoktiniai, kurie nusprendė skirti taikiai, pakliūna į neapibrėžtumo būseną. Nusprendę skirtis asmenys supranta, kad jų gyvenimas po skyrybų pasikeis, todėl šis naujas gyvenimo etapas jiems kelią nerimą. Asmeniui gali kilti pagunda pačiam, be skyrybų advokato pagalbos, inicijuoti skyrybų procesą ir bandyti santuoką nutraukti savo jėgomis ir žiniomis. Toks pasirinkimas, kaip liudija advokato ilgametė praktika, yra mažų mažiausiai ydingas. Tokiu būdu veikdamas asmuo tik bergždžiai sugaišta daug laiko ir patiria nepagrįstų išlaidų. To pasekoje santuoka nėra nutraukiama, arba santuoka nutraukiama, tačiau ne tokiomis sąlygomis kokių tikėjosi skyrybų iniciatorius.
Asmenys, kurie nusprendė skirtis nori gauti atsakymus į tokius klausimus, kaip – nuo ko pradėti skyrybas, kur kreiptis dėl skyrybų, kokie dokumentai reikalingi norint išsiskirti, koks yra skyrybų procesas, kokia yra skyrybų kaina, kiek iš viso gali kainuoti skyrybos. Į šiuos ir visus kitus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išsamiai gali atsakyti tik didelę patirtį turintis skyrybų advokatas.
Kompleksinės skyrybų advokato paslaugos skyrybų procese
  • Skyrybų advokato pagalba sureguliuojant ginčus tarp sutuoktinių
  • Advokatas ruošia dokumentus nutraukiant santuoką
  • Skyrybų advokatas atstovauja asmenis teisme skyrybų procese
  • Advokatas teikia konsultacijos visais šeimos teisės klausimai
Visų pirma asmenims norintiems išsiskirti reikalinga žinoti, kad yra keletas santuokos nutraukimo būdų. Pirmas būdas tai santuokos nutraukimas bendru abiejų sutuoktinių sutikimu. Antras būdas nutraukti santuoką, tai skyrybos vieno sutuoktinio prašymu. Na ir galiausiai trečias būdas išsiskirti tai santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės.
skyrybu-advokatai

Skyrybų procesas

Kokiu būdu bus nutraukta santuoka, tai išimtinai priklauso tik nuo pačių besiskiriančių asmenų valios ir norų. Paprastai asmenys, kurie jau nusprendė skirtis, būna išbandę įvairius kompromisinius bendro gyvenimo būdus ir yra galutinai įsitikinę, kad visgi gyvenimas toliau kartu yra negalimas. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodyta, kad santuoka gali būti nutraukta tik teismo sprendimu. Civilinio kodekso, jo trečiojoje knygoje nurodyti tokie santuokos nutraukimo būdai:
Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.
Skyrybos vieno sutuoktinio prašymu.
Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės.
Tikslinga yra trumpai aptarti kiekvieną iš šių santuokos nutraukimo būdų.
Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu arba kitaip dar vadinamos skyrybos gražiuoju ar skyrybos taikiai. Tie sutuoktiniai, kurie jaučia pagarbą vienas kitam ir turi racionalų požiūrį į santuokos nutraukimo procesą, išskirti gali greitai ir pigiai. Tai reiškia, kad tarp sutuoktinių nėra ginčo dėl santuokos nutraukimo ir dėl kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų išsprendimo. Tokie asmenys tarpusavyje susitaria, kaip bus padalintas sutuoktinių turtas, su kuo liks gyventi vaikai, kokio dydžio bus skiriamas išlaikymas vaikui, kokia tvarka bus atsiskaitoma su kreditoriais ir kita. Skyrybų advokatas rengia prašymą dėl santuokos nutraukimo sutuoktinių bendru sutikimu ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Šie sutuoktinių pasirašyti dokumentai yra teikiami teismui. Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti ir patvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu, tai dar veinas būdas kaip nutraukti asmenų sudarytą santuoką ir išspręsti su tuo susijusius klausimus. Įstatymas numato, kokiomis sąlygomis ir dėl kokių priežasčių yra galimas šis santuokos nutraukimo būdas. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu aptartas Civilinio kodekso trečiojoje knygoje 3.55 straipsnyje.
Įstatymas numato, kad asmuo norintis išsiskirti tokiu būdu privalo pateikti prašymą, savo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Civiliniame kodekse numatytos sąlygos ir nurodyta, kad santuoka gali būti nutraukta esant bent vienai iš šių sąlygų. Siekiant nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu turi egzistuoti viena iš šių sąlygų. Santuoka nutraukiama jeigu sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. Skyrybos tokiu būdu galimos jeigu vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje. Jeigu vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu. Na ir ketvirta sąlyga, jeigu vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.
Civiliniame kodekse nurodyta, kad sutuoktinio prašymas nagrinėjamas supaprastinta tvarka. Teismas nutraukdamas santuoką tokiu būdu turi išspręsti sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir vaikų išlaikymo klausimus. Turi būti aptarti bendro sutuoktinių turto padalijimo klausimai.
Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės pasirenkamas tuomet, kada sutuoktiniai dėl pačių įvairiausių aplinkybių išsiskirti taikiai nepajėgia, tuomet vienas iš sutuoktinių privalo inicijuoti skyrybų procesą, kuris bus nagrinėjamas pagal jo pareikštą ieškinį teisme dėl vieno ar/arba abiejų sutuoktinių kaltės. Dažniausiai šalys nesusitaria dėl turto padalijimo. Tarp šalių yra nesutarimas, kuri bendro turto dalis turi atitekti kiekvienam iš jų. Nesutariama su kuo liks gyventi jų nepilnamečiai vaikai, kokį išlaikymą privalės teikti kitas iš tėvų ar kitais santuokos nutraukimo klausimais. Nenoro nutraukti santuoką motyvai gali būti patys įvairiausi. Esminis momentas yra tas, kad lyginant šį santuokos nutraukimo būdą su skyrybomis bendru sutarimu, pastarasis skyrybų būdas yra ilgesnis ir šalims gali kainuoti brangiau.
Vieno iš sutuoktinių nenoras nutraukti santuokos, nereiškia, kad santuokos nutraukti negalima. Nepriklausomai nuo atsisakančio skirtis sutuoktinio motyvų, tokią santuoką taip pat galima nutraukti. Santuokos nutraukimą galėtume apibrėžti kaip dviejų asmenų, kažkada turėjusių bendrų siekių ir planų, santykių pabaiga. Šis aktas įforminamas teismo sprendimu dėl santuokos nutraukimo. Nesant galimybės šalims surasti kompromiso dėl skyrybų bendru sutarimu, vienas iš sutuoktinių turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės. Teikdamas tokį ieškinį asmuo su šiuo procesiniu dokumentu privalo pateikti ir įrodymus liudijančius kito sutuoktinio kaltę, jeigu dėl santuokos iširimo kaltas kitas sutuoktinis.
skyrybu-advokatai-klaipeda
Scroll to Top
Konsultacija