• Konsultacijos

  Atsisakymas sudaryti sutartį

  Advokatas konsultuoja dėl atsisakymo sudaryti sutartį. Advokato kontora Klaipėdoje. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad paprastai preliminariosios sutartys sudaromos, kai civilinių santykių dalyviai dėl kokių nors priežasčių, pavyzdžiui: tam tikro reikalingo leidimo neturėjimo,…

 • Konsultacijos

  Sutarties nutraukimas

  Advokatas konsultuoja dėl sutarties nutraukimo. Advokato kontora Klaipėdoje. CK nuostatose, reglamentuojančiose sutarties nutraukimą ir jo teisinius padarinius (CK 6.217–6.222 straipsniai), nenustatyta, kokia forma sutarties šalis, nesutinkanti su sutarties nutraukimo padarinių taikymu, gali įrodinėti,…

 • Konsultacijos

  Pirkimo–pardavimo sutartis

  Advokatas konsultuoja dėl pirkimo-pardavimo sutarties. Advokato kontora Klaipėdoje. Pirkimo–pardavimo sutarties pagrindinis bruožas yra tai, kad šia sutartimi pardavėjas perduoda pirkėjui daiktą ir nuosavybės teisę į jį, t. y. sutarties pagrindu pasikeičia daikto savininkas.…

 • Konsultacijos

  Netinkamos kokybės daiktas

  Advokatas konsultuoja dėl netinkamos kokybės daikto. Advokato kontora Klaipėdoje. Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą tais atvejais, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai…

 • Konsultacijos

  Sutartis trečiojo asmens naudai

  Advokatas konsultuoja dėl sutarties trečiojo asmens naudai. Advokato kontora Klaipėdoje. Vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis,…

 • Konsultacijos

  Sutarties turinys

  Advokatas konsultacija dėl sutarties turinio. Advokato kontora Klaipėdoje. Pagal kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama pagal bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193 straipsnyje,…

 • Konsultacijos

  Avansas

  Advokatas konsultacija dėl avanso. Advokato kontora Klaipėdoje. Tuo atveju, kai iki sutarties patvirtinimo pirkėjas yra perdavęs pardavėjui tam tikrą pinigų sumą, sprendžiant dėl ikisutartinės civilinės atsakomybės, turi būti nustatoma, kokiu tikslu lėšos perduotos.…

 • Konsultacijos

  Daikto kokybė

  Advokatas konsultuoja dėl daikto kokybės. Advokato kontora Klaipėdoje. Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad pardavėjas privalo perduoti daiktus, atitinkančius sutartyje numatytus kokybės, kiekio ir kitus…

 • Konsultacijos

  Sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo

  Advokatas konsultuoja dėl santuokos nutraukimo. Advokato kontora Klaipėdoje. Nors pagal CK 3.60 straipsnio 3 dalį sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo yra preziumuojama, tačiau šiais atvejais vienam sutuoktiniui tenka įrodyti faktą, su kuriuo siejama…

 • Konsultacijos

  Lojalumo pareiga

  Civilinė byla dėl santuokos nutraukimo (skyrybos). Advokatas konsultuoja. Advokato kontora Klaipėdoje. Teismui nustatant, kokios priežastys lėmė santuokos iširimą, turi būti atsižvelgta į sutuoktinių tarpusavio santykius iki faktinio santuokos iširimo, kiekvieno iš sutuoktinių elgesį…