Civilinė byla Statybų teisė

Neteisėtos statybos

Civilinėje byloje sprendžiama dėl privalomojo nurodymo pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Ieškovė prašė teismo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą. Ieškovė nurodė, kad jai ir jos sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ir jame esantys statiniai: gyvenamasis namas, ūkinis pastatas ir kiemo statiniai. Atsakovės darbuotojai ieškovei žodžiu nurodė, kad kiemo statiniai […]

advokatai
Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl savavališkos statybos ir tokios statybos padarinių šalinimo. Statybos procese buvo pakeista gyvenamojo namo vieta, taip pakeičiant detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, be to, užimant dalį valstybinės žemės sklypo, skirto keliui tiesti. Savavališka statyba – statinio (jo dalies) statyba be Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo

advokato-kontora
Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl savavališkos statybos. Ieškovas prašė teismo panaikinti inspekcijos reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai valstybinėje žemėje pastatytą tvorą ir sutvarkyti statybvietę. Ieškovas nurodė, kad tvora yra jam ir trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribose ir neužima valstybinės žemės, todėl reikalavimas nugriauti tvorą nepagrįstas.

Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovą V. J. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti valstybinėje žemėje šalia atsakovui

Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Civilinė byla dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. 2008 m. vasario 7 d. savavališkos statybos aktu nustatyta, kad atsakovas savavališkai vykdo statybos darbus (verandos rekonstrukciją) (duomenys neskelbtini). Iš jo buvo pareikalauta panaikinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti arba pagal reikalavimus pertvarkyti rekonstruotą verandą ir sutvarkyti statybvietę per šešis mėnesius. Šio įpareigojimo atsakovas neįvykdė. Ieškovas prašė

Scroll to Top
Konsultacija