Konsultacijos

Sutarties nutraukimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Advokatas konsultuoja dėl sutarties nutraukimo. Advokato kontora Klaipėdoje. CK nuostatose, reglamentuojančiose sutarties nutraukimą ir jo teisinius padarinius (CK 6.217–6.222 straipsniai), nenustatyta, kokia forma sutarties šalis, nesutinkanti su sutarties nutraukimo padarinių taikymu, gali įrodinėti, kad ji sutarties nepažeidė. Vienai iš šalių nutraukus sutartį, o kitai šaliai pageidaujant, kad sutartis būtų toliau […]

Civilinė byla Sutarčių teisė Žemės teisė

Nuomos sutartis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įpareigojimo vykdyti sutartį ir nuomos sutarties pakeitimo nustatant nuomos kainą. Byloje sprendžiama dėl terminuotos žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą nuomotojo iniciatyva, kai šalys nesusitaria dėl žemės sklypo nuomos kainos. Ieškovė prašė pripažinti neteisėtu atsakovų vienašalį žemės nuomos sutarties nutraukimą, įpareigoti

advokatai
Civilinė byla Komercinė teisė Sutarčių teisė

Komercinis atstovavimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl komercinio atstovavimo teisinių santykių. Tardamiesi įsteigti atsakovės įmonę – ieškovės atstovai numatė, kad ieškovei bus perleista dalis naujai įsteigtos įmonės akcijų, tačiau jos nebuvo perleistos. Dėl ekonominio sunkmečio ieškovė nereikalavo mokėti komisinio mokesčio, atlyginti už ieškovės pavadinimo ir prekių ženklų naudojimą. Ieškovė ir atsakovė susitarė dėl atlyginimo

advokatas klaipeda
Civilinė byla Komercinė teisė Prievolių teisė Sutarčių teisė

Pardavėjo teisė atsiimti iš pirkėjo daiktus

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Byla dėl pardavėjo teisės, nutraukus pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartį, atsiimti iš pirkėjo daiktus, negrąžinant pastarajam sumokėtų už perduotus daiktus periodinių įmokų. Tarp ginčo šalių buvo sudaryta sutartis, pagal kurią atsakovė perdavė ieškovei stakles. Pagal sutarties sąlygas ieškovė turėjo mokėti už perduotas stakles dalimis, staklių nuosavybės teisė iki visiško jų apmokėjimo liko

Civilinė byla Įmonių teisė Sutarčių teisė

Sutarties nutraukimas

Civilinė byla dėl sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo. Šalių santykiai dėl 5000 vnt. lipdukų įsigijimo kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo santykiai, taigi analizuojant, ar netinkamos kokybės prekių pardavimas vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, be bendrųjų esminį sutarties pažeidimą reglamentuojančių teisės normų, taikytinos pirkimo–pardavimo instituto teisės normos. Byloje nustatyta, kad ieškovas su kasatoriumi sudarė 5000 vnt. silikoninių lipdukų

Scroll to Top
Konsultacija