Sutarties nutraukimas

Civilinė byla dėl sutarties nutraukimo ir skolos priteisimo.

Šalių santykiai dėl 5000 vnt. lipdukų įsigijimo kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo santykiai, taigi analizuojant, ar netinkamos kokybės prekių pardavimas vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, be bendrųjų esminį sutarties pažeidimą reglamentuojančių teisės normų, taikytinos pirkimo–pardavimo instituto teisės normos.

Byloje nustatyta, kad ieškovas su kasatoriumi sudarė 5000 vnt. silikoninių lipdukų „Akkufresh“ pirkimo–pardavimo sutartį, ketindamas prekes platinti toliau kitiems pirkėjams. Iš to, kad šalys iš pradžių buvo sudariusios distribucijos sutartį, kuriai neįsigaliojus faktiškai jos pagrindu susiklostę šalių santykiai buvo kvalifikuoti kaip pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, akivaizdu, jog pirkėjo (ieškovo) sutarties sudarymo tikslas – prekių perpardavimas kitiems pirkėjams –pardavėjui (kasatoriui) turėjo būti ir buvo žinomas. Taigi perduodami daiktai turėjo atitikti reikalavimus, keliamus daiktams, kurių pirkėjas tiesiogiai nenaudos, o juos perparduos (CK 6.334 straipsnio 4 dalis). Tokiu atveju vienas iš esminių sutarties elementų yra ne tik tinkama prekių kokybė, bet ir teisingas prekių savybių užfiksavimas dokumentuose, taip pat jų pakuotėse. Šalys pirkimo–pardavimo sutartį sudarė dėl prekių, parengtų parduoti pakuotėse, ant kurių buvo nurodytos konkrečios prekių savybės; atsižvelgiant į šią aplinkybę ir į tai, kad pardavėjas buvo informuotas apie tikslą, kuriam ieškovas įsigijo prekes, t. y. ketinimą jas parduoti kitiems pirkėjams, pakuotėse nurodyti duomenys vertintini kaip informacija apie perduodamų daiktų kokybę, dėl kurios šalys, sudarydamos pirkimo–pardavimo sutartį, susitarė. Minėta, kad susitarimas dėl daiktų kokybės gali būti nustatytas atsižvelgiant ne tik į sutartyje, bet ir į kituose susijusiuose šaltiniuose užfiksuotus duomenis, jeigu iš šalių veiksmų ir kitų reikšmingų aplinkybių galima padaryti išvadą, jog šalys, sudarydamos pirkimo–pardavimo sutartį, išreiškė valią būtent dėl tokiu būdu užfiksuotos (apibrėžtos) kokybės daiktų perdavimo. Dėl to atmestinas kasatoriaus teiginys, kad jis ir ieškovas nebuvo susitarę dėl konkrečios parduodamų daiktų kokybės ir kad parduotų daiktų kokybės atitiktis turėjo būti nustatyta atsižvelgiant tik į tai, ar juos galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami.

Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktą tais atvejais, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Kasatorius teisingai nurodo, kad šis pirkėjo teisių gynimo būdas yra išimtinis, todėl jam taikyti turi būti nustatytas pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas. Tokios pozicijos laikomasi kasacinio teismo formuojamoje nurodytos normos taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Mersenas“ v. UAB „Lapo“, bylos Nr. 3K-3-288/2011; kt.).

Byloje nustatyta parduotų prekių pakuotėse nurodytos kokybės neatitiktis tikrovei pripažintina esmine, tai patvirtina konstatuoti faktai, kad žymuo CE buvo naudojamas neteisėtai, be to, deklaruotos prekių savybės gerokai skiriasi nuo tikrųjų: lipdukai pailgina baterijos veikimo laiką 200 proc. vietoje nurodytų 300 proc., t. y. trečdaliu trumpiau, o budėjimo laiką – 47 proc. vietoje 200 proc., t. y. daugiau kaip keturis kartus trumpiau. Toks deklaruotų ir iš tikrųjų turimų savybių skirtumas laikytinas reikšmingu. Be to, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartyje išdėstytais išaiškinimais, nustatė, kad ieškovas įsigytus lipdukus pardavė Lenkijos bendrovei „Lech-Net S.C.“, tačiau ši juos grąžino ieškovui (4650 vnt.), nes jie neatitiko įstatymų reikalavimų, taigi beveik visi ieškovo įsigyti lipdukai (4650 iš 5000 vnt.) liko nerealizuoti. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovo įsigytų prekių kokybės neatitiktis deklaruotajai buvo žymi ir nulėmė tai, kad ieškovas iš emės negavo to, ko tikėjosi iš su kasatoriumi sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, nes įsigijo prekes, neatitikusias nurodytų jų savybių, ir negalėjo jų realizuoti. Toks netinkamos kokybės daiktų pardavimas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą kriterijų ir vertintinas kaip esminis sutarties pažeidimas, sudarantis pagrindą vienašališkai atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą (CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Civilinė byla Nr. 3K-3-531/2011

Pradžia

(8-676) 10660

Scroll to Top
Konsultacija