Turto atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės

Civilinė byla dėl turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Ieškovas prašė atidalyti jam priklausančias atitinkamas dalis pastato iš bendrosios su atsakovu dalinės nuosavybės, ieškovui nuosavybės teise paliekant naudoti, valdyti ir disponuoti pastato patalpomis, plane pažymėtomis atitinkamais indeksais.
Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas, turėdamas visus reikalingus leidimus ir siekdamas atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės patalpas, suformuojant du atskirus turto objektus, pasiūlė atsakovui pasirašyti sutartį dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Atsakovas šią sutartį atsisakė pasirašyti, nurodydamas, kad bendroji dalinė nuosavybė yra padalyta jau seniau.
Atsisakydamas pasirašyti sutartį dėl atidalijimo, atsakovas pažeidžia ieškovo teisėtus interesus, nes ieškovas, negalėdamas teisiškai įregistruoti nuosavybės teise pastato dalies savo vardu, negali iki galo naudotis ir disponuoti šiuo turtu. Ieškovo teigimu, atsakovas neginčija faktinio pasidalijimo pastato patalpomis fakto. Ieškovo teigimu, nėra kliūčių atidalyti pastato dalį, turtas gali būti padalijamas natūra be neproporcingos žalos jo paskirčiai.
Šalims priklausančios pastato dalys proporcingai išdėstytos per du aukštus, bendro naudojimo patalpų šalys neturi. Dar iki šio teisminio ginčo buvo nustatyta šalių naudojimosi patalpomis tvarka, suformuoti žemės sklypai prie šalių naudojamų pastato dalių, įrengtas šalims priklausančių pastato dalių autonominis aprūpinimas šilumos ir elektros energija; ieškovas yra sudaręs sutartis su vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklais.

Bendraturčio teisė į atidalijimą

Bendraturčio teisė reikalauti atidalyti jį iš bendrosios dalinės nuosavybės yra nustatyta CK 4.80 straipsnyje. Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės yra viena iš nuosavybės teisės įgyvendinimo išraiškų, kurios pasekmė yra tai, kad asmuo, kurio turtas atidalytas iš bendrosios dalinės nuosavybės, tampa savarankiško civilinės apyvartos objekto savininku ir įgyja teisę savo nuožiūra disponuoti, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų naudotis bei valdyti jam priklausančią nuosavybę.
CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta būtina ir iš esmės vienintelė sąlyga, kai negalimas daikto padalijimas natūra – kai dėl tokio padalijimo padaroma neproporcinga žala daikto paskirčiai. Taigi nustatytas reikalavimas ieškoti tokio daikto padalijimo varianto, kuriuo kiek galima būtų išvengta neproporcingos žalos daikto paskirčiai padarymo. Tačiau įstatymų leidėjas numato galimybę, kad, padalijant daiktą, jam gali būti padaryta kokia nors žala ir jei tokia žala padaroma, tačiau ji nėra neproporcinga daikto paskirčiai, nėra kliūčių daiktą padalyti. Kokia žala pripažintina neproporcinga daikto paskirčiai, kiekvienu atveju yra atskiros bylos nagrinėjimo dalykas.
Nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo pripažinti, kad atidalijant ieškovo dalį iš bendrosios dalinės su atsakovu nuosavybės – administracinio pastato dalis – apskritai būtų padaroma kokia nors žala daiktui – minėtam administraciniam pastatui. Po atidalijimo faktinė padėtis visiškai nesikeičia, kiekviena iš šalių naudojasi savo nuosavybe tiek pat, kiek naudojosi iki atidalijimo, pasikeičia tik teisinė situacija, nes atsiranda savarankiškas civilinės apyvartos objektas – ieškovui, kaip vieninteliam savininkui, priklausančios pastato dalys. Nustatyta, kad šalims priklausančios pastato dalys atitinkamai proporcingai išdėstytos per du aukštus, ginčų dėl nuosavybės dalių ir atitinkamai dėl konkrečių patalpų priklausomybės nėra, bendro naudojimo patalpų šalys neturi, prie šalių naudojamų pastato dalių suformuoti žemės sklypai, įrengtas šalims priklausančių pastato dalių autonominis aprūpinimas šilumos ir elektros energija, ieškovas jau yra sudaręs sutartis su vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo paslaugų teikėjais. Taigi atidalijus ieškovo dalį pastate pastatui žala nepadaroma, šalims nelieka bendrosios nuosavybės objektų statinyje, o naudojimasis bendrai įvadinėmis inžinerinėmis – magistralinėmis komunikacijomis netrukdo padalyti pastatą.
Civilinė byla Nr. 3K-3-473/2006
Scroll to Top
Konsultacija