Reikalinga advokato pagalba?

Turite turtinį ginčą, norite nutraukti santuoką, susidūrėte su kitoms teisinėmis problemos, kreipkitės į advokatą.

(8-676) 10660

Kasdienybėje asmuo veikia pačiose įvairiausiose srityse. Bendraujame su daugeliu žmonių pačiais įvairiausiais klausimais. Niekada nesusimąstome, kad visa tai kas mus supa, vienaip arba kitaip yra teisiškai reglamentuota. Tikslinga būtų nurodyti keletą kasdienių pavyzdžių. Darbovietėje asmuo yra sudaręs darbo sutartį. O tai reiškia, kad darbuotoją ir darbdavį sieja sutartiniai teisiniai santykiai. Darbdavys parengęs darbo sutartį numatė, kokios jo įmonėje dirbančio asmens bus teisės ir pareigos. Taip pat be kitų sąlygų aptartos ir darbuotojo darbinės funkcijos, t.y. koks bus jo darbas. Savo ruožtu darbuotojas žino, ką jis ir kaip turi atlikti. Kitas elementarus pavyzdys, kuris liečia kiekvieną gyventoją – vandens tiekimas. Kaskart naudodamas vandenį vartotojas nesusimąsto, kad šis įprastas buities elementas yra labai detaliai teisiškai reglamentuotas. Kokia vandens kokybė, kokia vandens apskaita, kaip atsiskaitoma už vandenį, visi šie klausimai yra aiškiai numatyti tam tikruose teisės aktuose. Pirmiau nurodyti pavyzdžiai liudija, kad mūsų gyvenimas yra pilnas taisyklių, normų, nurodymų. Visas šias taisykles, normas, įstatymus reikia žinoti, juos gerai išmanyti, suprasti kokiose situacijose jie yra taikomi, o kokiose netaikomi. Asmenys paprastai neturi laiko gilintis į jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Dėl teisinės konsultacijos visuomet galima kreiptis į patikimą civilinių bylų advokatą Klaipėdoje.
Profesionalus advokato paslaugų teikimas
Advokato patarimai telefonu
Advokato pagalba sprendžiant ginčus
Advokatas parengs dokumentus
Advokatas atstovauja asmenis ir įmones teisme
Advokato konsultacijos teisės klausimais

Teisinė konsultacija

Kiekvienas asmuo dažniau ar rečiau susiduria su problemomis. Daugeliu atveju asmuo savo problemas sprendžia intuityviai, t.y. kaip jam atrodo, jog derėtų tokioje situacijoje pasielgti. Tačiau toks spontaniškas problemos sprendimas gali sukelti dar didesnias, jau galbūt ir teisines problemas. Pasitarimas su draugais, giminaičiais ar artimaisiais, kaip derėtų elgtis probleminėje situacijose, ne visada yra pats geriausias problemos sprendimo būdas.
Tam, kad efektyviai apgintų savo teisėtus interesus, asmuo privalo gerai išmanyti atitinkamą sritį reglamentuojančius teisės aktus. Kasdienybėje kiekvienas asmuo turi įsipareigojimų pačiose įvairiausiose srityse, pradedant vaikų auklėjimu ir baigiant laisvalaikio praleidimu. Norint gerai žinoti teisinį reglamentavimą reikia skrupulingai analizuoti teisės normas, sekti teisės aktų pakeitimus. Paparastam žmogui tokiai veiklai laiko niekada nelieka. Kaip derėtų elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, teisingai pasakyti galėtų tik gerai savo darbą išmanantis advokatas. Advokatas – tai asmuo, kuris turi teisinį išsilavinimą ir kasdieniniame savo darbe seka naujausius teisės aktų pakeitimus, į juos kruopščiai gilinasi ir nuolat domisi naujausia teismų praktika. Advokatas konsultuoja asmenis teisės klausimais arba kitaip tariant advokatas teikia teisines konsultacijas. Teisinės konsultacijos yra teikiamos visais civilinės teisės klausimais. Advokatas teikia teisines konsultacijas tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniams asmenims.
atleidimo nuo globėjo pareigų;
avanso grąžinimo;
sutarties pripažinimo negaliojančia;
įsigytos transporto priemonės defektų šalinimo;
žalos atlyginimo;
skolos priteisimo;
kelio servituto pažeidimų pašalinimo;
vekselio pripažinimo negaliojančiu;
termino palikimui priimti atnaujinimo;
paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu;
juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo;
visų kitų iš civilinių teisinių santykių kylančių ginčų.

Kokia yra advokato konsultacijos kaina?

Asmuo, susidūręs su teisine problema, dėl padarinių baimės, dėl nežinojimo, kur kreiptis, dėl neatsakingumo, dėl įsitikinimo, kad advokato teisinė konsultacija gali būti brangi ir kita delsia su teisinės problemos sprendimu. Toks delsimas spresti teisinę problemą gali būti nedovanotinas neapdairumas, kuris dažnai priveda prie sunkių teisinių padarinių. Advokato konsultacijos kaina gali svyruoti priklausomai nuo kliento advokatui pateiktų klausimų. Paprastai advokato konsultacija kainuoja penkiasdešimt eurų; tokia suma įkainuota konsultacija trunka iki vienos valandos. Jeigu teisinė konsultacija trunka ilgiau negu valandą, kaina gali padidėti. Taip pat teisinės konsultacijos kainą lemia ir tai, ar klientas pateikia dokumentus, su kurių susipažinimu advokatui reikia skirti papildomo laiko. Už susipažinimą su didesniu kiekiu dokumentų gali būti imamas papildomas mokestis. Advokatas nurodo klientui iš anksto, kokia bus teisinės konsultacijos kaina.

Advokato pagalba nemokamai !!!

Trumpa konsultacija telefonu nemokama
Sudarius teisinių paslaugų teikimo sutartį konsultacija nemokama

(8-676) 10660

Advokato konsultacija telefonu ir internetu

Šiuo metu asmenys dėl užimtumo ar kitų objektyvių priežasčių ne visuomet gali atvykti teisinei konsultacijai į advokato kontorą. Advokatas teisines konsultacijas teikia internetu, asmenys visapusiškai yra konsultuojami ir telefonu. Advokato teikiamos teisinės konsultacijos internetu privalumas yra tas, kad tokia konsultacija gali būti suteikta greičiau ir asmeniui nereikia vykti į advokato kontorą. Pagal nusistovėjusią advokato kontoros praktiką, asmenys kuriems reikalinga teisinė konsultacija, skambina kontaktuose nurodytu telefonu numeriu. Su advokatu telefonu susisiekęs klientas trumpai nurodo teisinę problemą ir yra suderinamas kliento atvykimas teisinei konsultacijai į advokato kontorą. Advokatas teisines konsultacijas to pageidaujantiems klientams teikia ir telefonu. Su klientu aptariamas jam patogus konsultacijos laikas ir sutartu laiku klientui yra suteikiama išsami teisinė konsultacija. Kliento turimi dokumentai, susiję su kliento teisine problema, gali būti pateikti elektroniniu paštu. Esant poreikui advokatas teisinę konsultaciją gali suteikti ir tą pačią dieną. Advokatas teisines konsultacijas telefonu teikia ir po darbo valandų bei savaitgalio ir švenčių dienomis. Advokatas Klaipėdoje drąsina ir skatina kiekvieną asmenį, susidūrusį su teisine problema, drąsiai ir nedvejojant pasinaudoti advokato teikiama teisine konsultacija.
Scroll to Top
Konsultacija