Civilinė byla

Balsavimas susirinkime

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl bendrijos visuotinio narių susirinkimo nutarimų, balsavimo raštu biuletenių iš dalies pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo dienos daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – ir bendrija) pakartotinio visuotinio narių susirinkimo balsavimo raštu bendrijos susirinkime paskelbtais klausimais priimtus sprendimus. Savininkų susirinkimai, kai […]

advokato kontora
Bankų teisė Civilinė byla Įmonių teisė

Sprendimo pripažinimas negaliojančiu

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl juridinio asmens organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais pagrindų ir tvarkos. Ieškovė prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės pakartotinio visuotinio narių susirinkimo nutarimą dėl kredito unijos pelno paskirstymo, kuriuo didelė pelno dalis skirta tantjemoms paskolų komiteto nariams ir pirmininkui. Aplinkybę, kad sprendimu paskirstytas pelnas kelią grėsmę atsakovės

Civilinė byla Sutarčių teisė

Kooperatinė bendrovė

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinė byla dėl mirusio kooperatinės bendrovės nario sutuoktinės teisės tapti šios kooperatinės bendrovės nare. Ieškovė prašė teismo pripažinti negaliojančiu atsakovės KSB „Asoleta“ 2014 m. balandžio 10 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimą, įpareigoti atsakovę padaryti pakeitimus KSB „Asoleta“ narių registre ir išduoti ieškovei dokumentą, patvirtinantį jos įregistravimą į bendrovės narių registrą.

Scroll to Top
Konsultacija