• Civilinė byla

    Tarptautinis paveldėjimas

    Byla dėl tarptautinio paveldėjimo. Pareiškėjas prašė teismo panaikinti nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą ir įpareigoti notarę užvesti paveldėjimo bylą pagal turto registravimo vietą ir išduoti pareiškėjui paveldėjimo teisės į pareiškėjo mirusios motinos palikimą…