Civilinė byla Komercinė teisė

Taikos sutartis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Byloje sprendžiama dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymo. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pagrindo išduoti vykdomąjį raštą priverstiniam įmonės prievolių, nustatytų šalių sudarytoje ir teismo nutartimi patvirtintoje Taikos sutartyje, vykdymui. Pareiškėja nurodė, kad teismo nutartimi supaprastinto proceso tvarka patvirtinta pareiškėjų sudaryta taikos sutartis, kuria šalys […]