Konsultacijos

Sutartis trečiojo asmens naudai

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Advokatas konsultuoja dėl sutarties trečiojo asmens naudai. Advokato kontora Klaipėdoje. Vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims. Sutarties uždarumo principo išimtys – įstatyme nustatyti atvejai, kai sutartis turi […]