advokatai
Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl savavališkos statybos ir tokios statybos padarinių šalinimo. Statybos procese buvo pakeista gyvenamojo namo vieta, taip pakeičiant detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, be to, užimant dalį valstybinės žemės sklypo, skirto keliui tiesti. Savavališka statyba – statinio (jo dalies) statyba be Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo […]

advokato-kontora
Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl savavališkos statybos. Ieškovas prašė teismo panaikinti inspekcijos reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti savavališkai valstybinėje žemėje pastatytą tvorą ir sutvarkyti statybvietę. Ieškovas nurodė, kad tvora yra jam ir trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo ribose ir neužima valstybinės žemės, todėl reikalavimas nugriauti tvorą nepagrįstas.

Civilinė byla Statybų teisė

Savavališkos statybos

Civilinė byla dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius. 2008 m. vasario 7 d. savavališkos statybos aktu nustatyta, kad atsakovas savavališkai vykdo statybos darbus (verandos rekonstrukciją) (duomenys neskelbtini). Iš jo buvo pareikalauta panaikinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti arba pagal reikalavimus pertvarkyti rekonstruotą verandą ir sutvarkyti statybvietę per šešis mėnesius. Šio įpareigojimo atsakovas neįvykdė. Ieškovas prašė

Scroll to Top
Konsultacija