• Konsultacijos

    Rangos sutartis

    Byla dėl rangos sutarties. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo…

  • Civilinė byla,  Komercinė teisė,  Prievolių teisė

    Rangos sutartis

    Ginčas civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo. Atsakovas 2004 m. vasario 14 d. rangos sutartimi įsipareigojo pastatyti sandėliavimo pastatą 15F1/g, esantį (duomenys neskelbtini), o 2004 m. spalio 21 d. rangos sutartimi – rekonstruoti sandėliavimo…