advokatas
Civilinė byla Komercinė teisė Statybų teisė Sutarčių teisė

Statybų darbai

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti rangovo atliktą darbą, kai rangovas praleidžia galutinį viso darbo atlikimo terminą ir dėl to prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę, taip pat rangovo atsakomybę už pareigos įspėti užsakovą apie gautos iš užsakovo medžiagos, kito turto ar dokumentų trūkumus nevykdymą, kai dėl to nepasiekiamas […]

Konsultacijos

Rangos sutartis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Byla dėl rangos sutarties. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo

advokatas-pocius
Civilinė byla Prievolių teisė

Apmokėjimas už atliktus darbus

Civilinė byla dėl apmokėjimo už atliktus darbus. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl ieškovo (rangovo) atliktų buto apdailos darbų ir jų apmokėjimo. Ieškovas prašė priteisti jam iš atsakovės darbų sąmatoje ir atliktų darbų akte nustatytą kainą už atliktus darbus. Ieškovas teigė, kad atsakovė yra sumokėjusi 18 000 Lt, taigi prašė priteisti likusią sumą – 13

Civilinė byla Komercinė teisė Prievolių teisė

Rangos sutartis

Ginčas civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo. Atsakovas 2004 m. vasario 14 d. rangos sutartimi įsipareigojo pastatyti sandėliavimo pastatą 15F1/g, esantį (duomenys neskelbtini), o 2004 m. spalio 21 d. rangos sutartimi – rekonstruoti sandėliavimo pastatą 6F1/p, esantį (duomenys neskelbtini). Šie statiniai 2004 m. rugpjūčio 11 d. ir 2005 m. birželio 21 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktais

Civilinė byla Daiktinė teisė Komercinė teisė

Negaliojantis sandoris

Ginčas civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Nagrinėjamos bylos atveju ginčijamas nepatenkantis į šalių sudarytą rangos sutartį šalių 2004 m. sausio 12 d. susitarimas ir jo pagrindu ieškovo įvykdyti 660 000 Lt mokėjimai. Nustatyta, kad ieškovas jau 2003 m. buvo nemokus, nes pagal įmonės balansą ieškovo įmonės turtas ir mokėtinos sumos bei įsipareigojimai beveik sutapo

Scroll to Top
Konsultacija