• Civilinė byla

    Palikimo priėmimas

    Byloje kilo ginčas dėl palikimo priėmimo tvarkos ir terminų. Pareiškėjai yra (duomenys neskelbtini) mirusios V. M. sutuoktinis ir duktė. Šeima gyveno kartu (duomenys neskelbtini). Mirus motinai ir sutuoktinei pareiškėjai teigia faktiškai priėmę mirusiosios…