advokatas
Civilinė byla Komercinė teisė Statybų teisė Sutarčių teisė

Statybų darbai

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl užsakovo teisės atsisakyti priimti rangovo atliktą darbą, kai rangovas praleidžia galutinį viso darbo atlikimo terminą ir dėl to prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę, taip pat rangovo atsakomybę už pareigos įspėti užsakovą apie gautos iš užsakovo medžiagos, kito turto ar dokumentų trūkumus nevykdymą, kai dėl to nepasiekiamas […]

Civilinė byla

Palikimo priėmimas

Byloje kilo ginčas dėl palikimo priėmimo tvarkos ir terminų. Pareiškėjai yra (duomenys neskelbtini) mirusios V. M. sutuoktinis ir duktė. Šeima gyveno kartu (duomenys neskelbtini). Mirus motinai ir sutuoktinei pareiškėjai teigia faktiškai priėmę mirusiosios palikimą, taip pat toliau vykdė prisiimtą pareigą išlaikyti jos tetą E. A., kuri su V. M. 2005 m. gruodžio 28 d. buvo

Scroll to Top
Konsultacija