Civilinė byla Įmonių teisė Sutarčių teisė

Nepriklausoma garantija

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl skolininko, kurio prievolės įvykdymas buvo užtikrintas garantija, teisės reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu garantija buvo pasinaudota pažeidžiant užtikrintos prievolės sąlygas. Šalys 2010 m. vasario 19 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovė UAB „Pastatų vystymas“ terminuotai iki 2015 m. balandžio 30 d. išnuomojo ieškovei UAB „Vitral“ negyvenamąsias patalpas Klaipėdoje, […]

advokatai
Civilinė byla

Laikinosios apsaugos priemonės

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinė byla dėl nuostolių, kilusių dėl civilinėje byloje, kuri buvo nutraukta atsisakius ieškinio, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovių inicijuotoje civilinėje byloje teismas nutartimi tenkino jų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė bendrovei vykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalį, kuria asmuo buvo išrinktas į valdybos narius, sustabdė šio valdybos

advokato kontora
Bankų teisė Civilinė byla Prievolių teisė

Pinigų saugumas banko sąskaitose

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinė byla dėl teisės normų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme. Ieškovas nurodė, kad atsakovė neįvykdė pareigos išsaugoti ieškovo lėšas jo banko sąskaitose, todėl privalo atlyginti susidariusius nuostolius. Nuostoliai susidarė dėl to, kad nusikalstamai iš banko sąskaitų buvo pasisavintos ieškovo lėšos. Ieškovas ir atsakovė sudarė Elektroninių paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią

advokatai
Civilinė byla Daiktinė teisė

Nuostolių atlyginimas dėl servituto nustatymo

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl servituto nustatymo atsiradusių nuostolių atlyginimo. Ieškovė prašė nustatyti servitutą, suteikiantį teisę viešpataujančiojo daikto – administracinio pastato savininkui naudotis tarnaujančiuoju daiktu – žemės sklypu, turint tikslą užbaigti viešpataujančiojo daikto statybą ir eksploatuoti viešpataujantįjį daiktą. Servitutas yra išvestinė daiktinė teisė, suteikianti galimybę jos turėtojui naudotis svetimu daiktu. Pagal

advokatas
Bankų teisė Civilinė byla Sutarčių teisė

Investicinių nuostolių atlyginimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl priežastinio ryšio nustatymo, sprendžiant dėl neprofesionaliajam investuotojui atsiradusių investicinių nuostolių atlyginimo. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės nuostolių atlyginimąir nurodė, kad, nusprendęs bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomas lėšas investuoti į vertybinius popierius, kreipėsi į atsakovę, kuri elektroniniu paštu pateikė jam pasiūlymą dėl investicijų. Prie pasiūlymo buvo pridėtas

Civilinė byla Komercinė teisė Prievolių teisė Sutarčių teisė

Skolos priteisimas

Civilinė byla dėl skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo. Byloje nustatyta, kad šalys, bendradarbiaudamos kailių versle (kailių pirkimas–pardavimas, jų išdirbimas ir t. t.), nebuvo sudariusios konkrečiai apibrėžtų rašytinių sutarčių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų (susirašinėjimų, rašytinių paaiškinimų, sąskaitų, deklaracijų, važtaraščių), šalių ir jų atstovų paaiškinimų, liudytojų parodymų nustatyta, kad įmonės CIPEL ir MAYER bei N. V.

Scroll to Top
Konsultacija