Civilinė byla Daiktinė teisė

Nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Civilinė bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į ūkio pastatą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su kitu asmeniu, jis įsigijo dalį pastato – gyvenamojo namo. Taip pat, nors pirkimo–pardavimo sutartyje ir nenurodyta, jam buvo […]