advokatas
Civilinė byla Darbo teisė Įmonių teisė

Atšaukimas iš pareigų

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra savivaldybė, vadovo atšaukimo iš pareigų. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: panaikinti atsakovės (darbdavės) valdybos posėdžio sprendimą dėl jo atšaukimo iš direktoriaus pareigų ir pripažinti jo atšaukimą iš darbo neteisėtu; grąžinti jį į bendrovės direktoriaus pareigas; priteisti […]

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl nekonkuravimo susitarimų atlygintinumą, alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą ir ginčų dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kai toks reikalavimas pareiškiamas kartu su reikalavimu pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, priskirtinumą teismams reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo. Ieškovė prašė teismo panaikinti BĮ Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus 2014 m.

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Civilinė byla dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Byloje keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, ir nustatančių atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarką, aiškinimo bei taikymo klausimai. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu

Civilinė byla Darbo teisė Sutarčių teisė

Neterminuota darbo sutartis

Civilinė byla dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. lapkričio 22 d. UAB „ Statva“ direktoriaus įsakymu buvo atleistas iš darbo pasibaigus darbo sutarties terminui, tačiau faktiškai darbo sutartis buvo (tapo) neterminuota, nes darbas buvo nuolatinio pobūdžio, jis

Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.  Ieškovė prašė pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti ją į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, atlyginti neturtinę žalą. Ji nurodė, kad 1986 m. rugpjūčio 25 d.

Civilinė byla Darbo teisė

Darbo sutarties nutraukimas

Civilinė byla dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo. Byloje kilę darbdavio pareigos įrodyti darbo sutarties nutraukimo pagrindą – darbuotojo šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo ir neturtinės žalos darbuotojui atlyginimo klausimai. Ieškovas O. K. prašė teismo pripažinti, kad 2009 m. balandžio 24 d. iš darbo UAB „Eksparas“

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Ginčas civilinėje byloje dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo bei žalos atlyginimo. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas yra dėl banko darbuotojos, kurios viena iš funkcijų – privačių asmenų paraiškų kreditui gauti priėmimas – atleidimo iš darbo dėl pakartotinių ir šiurkščių darbo drausmės pažeidimų (DK 136

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Byloje sprendžiamas ginčas dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir sumų, susijusių su darbu, priteisimo.   2010 m. balandžio 22 d. ieškovas įteikė atsakovui pareiškimą dėl darbo sutarties nutraukimo nuo 2010 m. balandžio 22 d., teismas konstatavo, kad ieškovas įspėjo atsakovą apie darbo sutarties nutraukimą, nesilaikydamas DK 127 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, tačiau kartu

Scroll to Top
Konsultacija