Konsultacijos

Jungtinės veiklos sutartis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl jungtinės veiklos sutarties. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Jeigu šalys nėra sudariusios rašytinės formos jungtinės veiklos sutarties, iš kurios būtų aiški jų valia dėl kiekvienai priklausančios bendrosios dalinės nuosavybės dydžio, tačiau pripažinus, kad kartu gyvenusios ir tvarkiusios bendrą ūkį šalys bendrai veikė siekdamos vienodo tikslo: sukurti, naudoti […]

Civilinė byla Daiktinė teisė Nekilnojamojo turto teisė Sutarčių teisė

Iškeldinimas iš patalpų

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iškeldinti atsakovą iš jai priklausančių gyvenamųjų patalpų nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Ieškovė nurodė, kad yra nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo savininkė. Su ieškove kartu apsigyveno ir jos dukra su šeima. Dukros šeima įsirengė jos statomo namo 2-jį aukštą ir jame gyveno, tai darė be jos

advokatas-klaipeda
Civilinė byla Komercinė teisė

Paprastasis vekselis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl paprastojo vekselio galios pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams jį pateikti apmokėti. Šalys pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo vykdant bendrus projektus, kuria susitarė įmonės vardu plėtoti įvairius verslo projektus, aptarė savo investicijas į projektus bei tarpusavio atsiskaitymus. Atsakovas išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo buvo užtikrintas atsakovo įsipareigojimas atsiskaityti su

Scroll to Top
Konsultacija