Civilinė byla

Palikimo priėmimas

Byloje kilo ginčas dėl palikimo priėmimo tvarkos ir terminų. Pareiškėjai yra (duomenys neskelbtini) mirusios V. M. sutuoktinis ir duktė. Šeima gyveno kartu (duomenys neskelbtini). Mirus motinai ir sutuoktinei pareiškėjai teigia faktiškai priėmę mirusiosios palikimą, taip pat toliau vykdė prisiimtą pareigą išlaikyti jos tetą E. A., kuri su V. M. 2005 m. gruodžio 28 d. buvo […]