Civilinė byla Daiktinė teisė

Nuosavybės teisė pagal įgyjamąją senatį

Civilinė bylą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į ūkio pastatą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su kitu asmeniu, jis įsigijo dalį pastato – gyvenamojo namo. Taip pat, nors pirkimo–pardavimo sutartyje ir nenurodyta, jam buvo […]

Civilinė byla Nekilnojamojo turto teisė Nuosavybės teisė

Įgyjamoji senatis

Byla dėl įgyjamosios senaties. Pareiškėja prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos sesuo B. V. iki mirties (duomenys neskelbtini) įgyjamąja senatimi įgijo nuosavybės teisę į (duomenys neskelbtini), esančio kambario 1/2 dalį, priklausiusią (duomenys neskelbtini) mirusiam Z. V. (Z. V. ). Byloje nustatyta, kad ginčo kambarys su bendro naudojimo patalpomis buvo bendroji jungtinė sutuoktinių B.

Scroll to Top
Konsultacija