Civilinė byla Sutarčių teisė

Atsakomybė pagal garantiją

Civilinė byla dėl garantijos sąlygų ir garanto prievolės sumokėti sąlyginėje garantijoje nurodytą sumą. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl garanto atsakomybės pagal paprastą (sąlyginę) garantiją sąlygų buvimo ir tinkamo jų įvykdymo. Garantija yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, įtvirtintas CK šeštosios knygos V skyriaus trečiame skirsnyje. Teisės doktrinoje skiriamos dviejų rūšių garantijos – nepriklausomos (garantijos […]