Sutuoktinio asmeninė nuosavybė

Byla dėl turto pripažinimo asmenine vieno sutuoktinio nuosavybe. 

Žemės sklypas ir neįrengtas namas buvo įsigyti iš ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklausančių lėšų, kurias jam padovanojo jo motina, vėliau namui statyti ir įrengti ieškovas su atsakove paėmė kreditą iš banko. Namų ūkiu rūpinosi tik ieškovas, tiek lėšomis, tiek savo darbu, organizaciniais gebėjimais prisidėjo prie namo statybos, įrengimo darbų, vėliau ieškovas vykdė įsipareigojimus bankui, mokėjo komunalinius mokesčius, vykdė kitas su namo išlaikymu ir eksploatavimu susijusias pareigas.

Pagal šalių santuokos metu sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjai pardavė pirkėjui – ieškovui ginčo žemės sklypą. Kartu su šiuo žemės sklypu buvo įsigytas ir nebaigtas statyti gyvenamasis namas, kuris Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas Statybos inspekcijos tarnybos pažymos pagrindu, taigi tuoj po pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. 

Pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta, kad žemės sklypas parduotas ieškovui. Iš šios sutarties turinio matyti, kad ieškovui notaro nebuvo išaiškinta CK3.87 straipsnio 1 dalies norma, t. y. kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė. Pirkimo–pardavimo sutartyje nėra įtvirtinta ir priešinga nuostata, t. y. jog ieškovas ginčo sklypą įsigyja asmeninės nuosavybės teise, o tai pagal kasacinio teismo praktiką būtų pagrindas pripažinti, kad buvo aiškiai išreikšta ieškovo valia įsigyti ginčo turtą asmeninėn nuosavybėn.

Ieškovas, įrodinėdamas, kad ginčo turtą – žemės sklypą ir nebaigtą statyti gyvenamąjį namą įsigijo asmeninės nuosavybės teise, pateikė VĮ Registrų centro pažymėjimus, pagal kuriuos ginčo turtas yra registruotas ieškovo vardu.

CK 3.88 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad: turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai; kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Tam, kad viešame registre registruotinam turtui būtų galima taikyti sutuoktinių turto bendrumo prezumpciją (CK 3.88 straipsnio 2 dalis), būtinas bent vienas iš pirmiau nurodytų įrašų, t. y. arba turto įregistravimas abiejų sutuoktinių vardu, arba pažymėjimas registre, kad turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu (CK 3.88 straipsnio 3 dalis).

Kasacinis teismas, aiškindamas CK 3.88 straipsnio 3 dalies normą dėl registracijos reikšmės registruoto turto statusui (bendroji jungtinė ar asmeninė ir pan.) sistemiškai su kitomis susijusiomis normomis, yra nurodęs, kad sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, todėl pirmiau nurodyta įstatymo norma nepakeičia ir neapriboja CK 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių normose, 3.90 ir 3.91 straipsniuose įtvirtintų bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymo taisyklių. Dėl šios priežasties teismas, sudarydamas sutuoktinių turto balansą ir nustatydamas bendrą sutuoktinių turtą bei kilus ginčui tarp sutuoktinių, turi vadovautis ne tik viešo registro duomenimis (CK 3.88 straipsnio 3 dalis), bet ir patikrinti šių duomenų tikrumą (patikimumą) remdamasis CK 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 3.90 ir 3.91 straipsnių taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010; 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2014; 2019 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-332-687/2019, 26 punktas).

Vien aplinkybė, jog ginčo turtas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas ieškovo vardu, savaime nenulemia turto teisinio režimo bei priklausomybės ir nepaneigia sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcijos. Minėta, Nekilnojamojo turto registro duomenų tikrumas turi būti patikrinamas vertinant byloje esančių duomenų visumą, leidžiančią nuosekliai įvertinti ginčo šalių gyvenimo sąlygas, susitarimus, ketinimus ir lūkesčius. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad VĮ Registrų centro pažymėjimuose nėra nurodyta aplinkybė, jog ginčo turtas ieškovui priklauso asmeninės nuosavybės teise. Taigi Nekilnojamojo turto registro duomenys taip pat nepagrindžia, kad ginčo turtas priklauso ieškovui asmeninės nuosavybės teise.

Civilinė byla Nr. e3K-3-42-701/2021

Advokato kontora | Advokatas Klaipėdoje | Advokato paslaugos

(8-676) 10660

Scroll to Top
Konsultacija