Sutartinė civilinė atsakomybė

Advokatas konsultuoja dėl sutartinės civilinės atsakomybės. Advokato kontora Klaipėdoje.

Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda dėl to, kad padaromas sutarties pažeidimas, pasireiškiantis sutarties nevykdymu ar netinkamu jos vykdymu (CK 6.245 straipsnio 3 dalis), o deliktinė atsakomybė – dėl žalos, nesusijusios su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 straipsnio 4 dalis, 6.292 straipsnio 1, 3, 4 dalys, 6.299 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad deliktinės ir sutartinės atsakomybės pagrindų konkurencija negalima.

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija