Skyrybos Klaipėdoje

Kartais taip jau nutinka, kad ne visiems pavyksta sukurti darnią ir laimingą šeimą. Nors ir daugelį metų kartu gyvenančių asmenų viltys ar siekiai pasidaro kardinaliai priešingi. Tokiu atveju nebėra daugiau kitos išeities kaip tik priimti vieną iš šių sprendimų: pateisinti kartu gyvenančio žmogaus elgesį ir su tuo taikstytis, toliau gyventi su asmeniu, kuris tapo nebemylimas arba santuoką nutraukti.
skyrybos-klaipedoje

Skyrybos Klaipėdoje su kompetentingu skyrybų advokatu

Santuokos nutraukimas gana dažnai yra sunkus ir daug jėgų reikalaujantis procesas. Šis procesas dažnu atveju yra neišvengiamas, kad kažkada kartu gyvenę ir vienas kitą mylėję asmenys vėl galėtų džiaugtis gyvenimu. Jūs galite pasirinkti ar santuoką nutraukti abiejų sutikimu, ar santuoką nutraukti vieno iš sutuoktinių prašymu. Kokį skyrybų variantą priimtumėte, visais atvejais asmenims patartina susisiekti su skyrybų advokatu.

Skyrybos su sutuoktiniu

Jeigu Jums jau nebekyla abejonių, kad skyrybos yra neišvengiamas procesas, patartina kreiptis į patikimą advokatą. Kompetetingas advokatas padės Jums nueiti šį sunkų gyvenimo tarpsnį ne tik teisiškai, bet ir psichologiškai. Advokatas Jums parengs visus reikalingus dokumentus, esant poreikiui atstovaus Jus teisme. Sprendžiant tokius opius klausimus, kaip santuokinio turto padalijimas, vaikų gyvenamosios vietos nustatymas ar išlaikymas nepilnamečiams vaikams ir kt. Sprendžiant visus kylančius sudėtingus klausimus skyrybų procese, iš advokato gausite visapusišką ir pačią išsamiausią informaciją ir nuolatinį palaikymą.
(8-676) 10 660
Advokato patarimai telefonu dėl skyrybų
 • Advokato konsultacijos visais šeimos teisės klausimais
 • Profesionalus advokato paslaugų teikimas skyrybų procese
 • Advokato pagalba sprendžaint ginčus tarp sutuoktinių
 • Advokatas parengs dokumentus skiriantis
 • Advokatas atstovauja asmenis teisme skyrybų procese
skyrybos-klaipedoje

Kaip pradėti skyrybų procesą?

Santuokos nutraukimas arba populiariai kalbant – skyrybos yra reikšmingas apsisprendimas kiekvieno asmens, kuris vis dėto nusprendė, kad jo sudaryta santuoka turėtų būti nutraukta. Šis straipsnis yra skirta visiems, kurie norėtų pilnai išsiaiškinti koks yra skyrybų procesas ir kuom gali būti jiems naudingi skyrybų advokatai.
Dažnas klausimas, kurį užduoda sutuoktiniai, kurie jau yra apsisprendę nutraukti santuoką, yra toks – kokia yra skyrybų proceso pradžia. Nemaža dalis sutuoktinių delsia iki paskutinio pradėti skyrybas vien dėl tos priežasties, kad jie nenutokia, koks tai yra procesas, kokie bus reikalingi dokumentai ir kokia bus skyrybų kaina ir kiek tai užtruks laiko. Delsimas pradėti skyrybas daro neigiamą poveikį tiek pačių, galbūt jau seniai kartu nebegyvenančių asmenų gyvenimo kokybei, tiek vaikams, kurių išlaikymo, o taip pat bendravimo su skyriumi gyvenančiu vienu iš tėvų klausimai nėra visiškai išspręsti. Gana dažnai nutinka ir taip, kad sutuoktiniai į skyrybų procesą pasineria būdami visiškai tam nepasiruošę – pradeda skyrybas visiškai nesusipažinę su santuokos nutraukimo galimybėmis ir teisiniais padariniais, siekia nutraukti santuoką savo jėgomis, o tai neretai sąlygoja ilgą ir sudėtingą procesą, o kilus ginčui, pradžioje proceso ar vėlesniame etape, gali turėti neigiamų padarinių vieno iš sutuoktinių interesams, susijusiems su finansiniais įsipareigojimais, turto padalijimu, vaikų išlaikymu ar bendravimo su vaikais tvarkos vykdymo. Skyrybų advokatų žemiau pateikia informaciją, padės asmenims nusprendusiems nutraukti santuoką priimti teisingą sprendimą ir galbūt atsakys į klausimą nuo ko reikėtų pradėti skyrybas.
Advokato pagalba asmenims civilinėse bylose dėl skyrybų ir kitų šeimos teisinių santykių:
Sutuoktinis, kuris ruošiasi nutraukti santuoką, privalo susirasti skyrybų advokatas. Asmuo atvykęs į advokato kontorą konsultacijos metu išdėsto esamą situaciją skyrybų klausimu. Klientas nurodo, dėl kokių priežasčių jo manymu santuokos išsaugoti neįmanoma ir reikalingas skyrybų procesas. Advokatas savo ruožtu užduoda tikslinančių klausimų klientui tam, kad geriau suprastų esamą padėtį. Klientas nurodo, kokį turtą turi sutuoktiniai. Klientas išreiškia savo pageidavimus, kaip santuokinis turtas turėtų būti padalintas, su kuo turėtų likti gyventi nepilnamečiai vaikai, kaip ir kuris iš sutuoktinių po santuokos nutraukimo atsiskaito su kreditoriais. Detaliai ir išsamiai aptariami ir kiti su santuokos nutraukimu susiję klausimai.
Po teisinės konsultacijos su advokatu paprastai su klientu sudaroma teisinių paslaugų teikimo sutartis. Ši sutartis reikalinga tam, kad advokatas galėtų veikti savo atstovaujamojo vardu.
Skyrybų advokatas surenka visas reikalingas pažymas, kurios bus pateiktos teismui. Teismui teikiami dokumentai, kurie patvirtina, kokiu turtu sutuoktiniai disponuoja. Taip pat duomenys apie kreditorius ir kokie kreditoriniai įsipareigojimai. Kiek turi vaikų. Koks sutuoktinių darbo užmokestis, gaunamos kitos pajamos. Šie dokumentai yra būtini.
Jeigu tarp sutuoktinių ginčo dėl santuokos nutraukimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių klausimų ginčo nėra, asmenys santuoką nutraukia bendru sutarimu. Skiriantis tokiu būdu yra ruošiami šie procesiniai dokumentai: pareiškimas dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
Jeigu tarp sutuoktinių yra ginčas dėl santuokos nutraukimo, tuomet reikalinga rengti ieškinį dėl santuokos nutraukimo. Su parengtu ieškiniu yra teikiami ir visi turimi dokumentai, pagrindžiantys šalies procesiniame dokumente nurodytas aplinkybes. Parengtas ieškinys yra teikiamas teismui.
Apibendrintai galime nurodyti, kokie veiksmai yra būtini, kad skyrybų procesas vyktų greitai ir sklandžiai:
 • tikslinga kreiptis į skyrybų advokatą;
 • gauti advokato teisinę konsultaciją dėl skyrybų;
 • klientas su advokatu sudaro teisinių paslaugų teikimo sutartį;
 • advokatas surenka visus reikalingus dokumentus;
 • advokatas parengia procesinius dokumentus;
 • suruošti procesiniai dokumentai susipažinimui yra siunčiamu klientui;
 • klientui pritarus dokumentų turiniui, jie yra pateikiami teismui;
 • gauti dokumentai teisme yra užregistruojami ir užvedama civilinė byla.

Skyrybų dokumentai

Tam, kad skyrybų procesas būtų sėkmingas ir vyktų greitai, reikalingi šie dokumentai.
Pareiškimas dėl santuokos nutraukimo. Pareiškimą privalo pasirašyti abu sutuoktiniai. Šis dokumentas teismui teikiamas kartu su sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartį privalo pasirašyti abu sutuoktiniai. Šis dokumentas teikiamas kartu su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo.
Ieškinys dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės. Ieškinys yra pasirašomas to sutuoktinio, kuris kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo. Jeigu asmuo yra atstovaujamas advokato, advokato padėjėjo, tuomet ieškinį atstovaujamojo vardu gali pasirašyti jo atstovas.
Prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno iš sutuoktinių prašymu. Šį dokumentą pasirašo pareiškėjas.
Pažymos iš VĮ Registrų centro apie sutuoktinių vardu registruotą nekilnojamąjį turtą. Pažymas privalu teikti netgi tada, jeigu besiskiriantys asmenys registruotino nekilnojamojo turto neturi.
Pažymą iš VĮ Regitra apie sutuoktinių vardu registruotas transporto priemones. Pažymos užsakomas visais atvejais, net ir tada, kad tokio turto asmenys neturi.
Duomenys apie kreditorius ir kreditorinius įsipareigojimus (būsto paskolos sutartis, kredito sutartis, vartojimo kredito sutartis ir kt.).
Pažymą apie šeimos sudėtį. Santuokos liudijimas. Nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai (gimimo įrašai).
Scroll to Top
Konsultacija