Proceso atnaujinimas

Civilinė byla Nr. e2S-1162-613/2020

Teisminio proceso Nr. 2-24-3-01103-2020-0

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.3.2.3; 3.3.2.4; 3.3.2.5; 3.3.4.1; 3.3.4.3

(S)

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2020 m. spalio 15 d.

Klaipėda

 

        Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (atsakovės) uždarosios akcinės  bendrovės „Tramera“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo  2020 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Adukesta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tramera“ dėl skolos ir netesybų priteisimo.

 

Teismas

        

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

 1. Klaipėdos apylinkės teisme gautas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Tramera“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020. Pareiškėja nurodė, kad 2020 m. liepos 3 d. Klaipėdos apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintas visiškai. Preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2020 m. liepos 27 d. ir buvo išduotas vykdomasis raštas. Preliminarus sprendimas atsakovei nebuvo išsiųstas. Atsakovei buvo išsiųsta tik nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėjos duomenimis, civilinės bylos „Liteko“ kortelėje nėra duomenų apie atsakovei „Liteko“ VEP posistemiu išsiųsto pranešimo dėl prieštaravimų pateikimo dėl teismo 2020 m. liepos 3 d. priimto preliminaraus sprendimo ir įteikimo atsakovei. Atsakovė nebuvo pateikusi sutikimo gauti procesinius dokumentus šioje byloje į jos „Liteko“ VEP posistemį, todėl teismas negalėjo laikyti, kad procesiniai dokumentai atsakovei buvo tinkamai įteikti.

 

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020.
 2. Teismas nustatė, kad Klaipėdos apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020 pagal ieškovės UAB „Adukesta“ ieškinį atsakovei UAB „Tramera“ dėl skolos ir netesybų priteisimo 2020 m. liepos 3 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas. Procesiniai dokumentai ir 2020 m. liepos 3 d. preliminarus sprendimas EPP priemonėmis atsakovei įteikti tinkamai. Atsakovė prieštaravimų per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo nepareiškė, preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2020 m. liepos 28 d. 2020 m. liepos 29 d. buvo išduotas vykdomasis raštas.
 3. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas byloje aplinkybes, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu ir formuojama teismų praktika dėl proceso atnaujinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo, prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti ir pareiškėjai pasiūlė kreiptis į teismą su prašymu dėl termino prieštaravimams pateikti atnaujinimo.

 

III.                      Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

 

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Tramera“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir panaikinti 2020 m. liepos 3 d. preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5.1.       Prieštaravimų dėl preliminaraus teismo sprendimo pateikimas yra vienintelis būdas atsakovui išdėstyti savo poziciją dėl ieškinio reikalavimų, kadangi iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui apie ieškinį nepranešama, o apeliacine ar kasacine tvarka toks sprendimas neskundžiamas (CPK 427 straipsnio 4 dalis, 428 straipsnio 8 dalis).

5.2.       UAB „Tramera“ nežinojo apie pradėtą procesą ir jame nedalyvavo. Siųsti dokumentus per EPP galima tik tuo atveju, jeigu atsakovas CPK nustatyta tvarka išreiškė sutikimą gauti dokumentus per savo EPP paskyrą. Šis sutikimas išreiškiamas tik kiekvienoje konkrečioje byloje atskirai, šaliai išduodant konkretų sutikimą gauti tik konkrečios kiekvienos bylos dokumentus per EPP (sutikimą nurodant procesiniuose dokumentuose arba prisijungiant prie bylos kortelės EPP sistemoje). Sutikimo gauti šios bylos dokumentus, naudojantis EPP paskyra, šioje byloje atsakovė nebuvo pateikusi, tačiau preliminarus sprendimas šioje byloje jai buvo išsiųstas tik į jos paskyrą EPP. Aplinkybė, kad atsakovė buvo davusi sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kitose bylose, savaime nereiškia, jog ir nagrinėjamoje Klaipėdos apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020 atsakovė buvo davusi tokį sutikimą.

5.3.       Pirmosios instancijos teismas nesiėmė jokių papildomų veiksmų, siekdamas užtikrinti apeliantės žinojimą apie prasidėjusį prieš ją procesą, t. y. nesiuntė pranešimo teismui žinomu juridinio asmens buveinės adresu, neveikė ypač rūpestingai ir atidžiai, siekdamas užtikrinti UAB „Tramera“ dalyvavimą teismo procese ir galimybę būti išklausytai, bet rėmėsi formalia prielaida, kad apeliantė yra EPP vartotoja ir anksčiau naudojosi šia paskyra kitose bylose.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskirąjį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 3. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumas ir pagrįstumas.
 4. Proceso atnaujinimas yra išimtinė peržiūros procedūra, o prašymams atnaujinti procesą taikomi formalieji reikalavimai – jie turi būti paduodami laikantis CPK XVIII skyriuje nustatytų taisyklių.
 5. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka šio Kodekso 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra šio Kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).
 6. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė pareiškėjos prašymą priimti motyvuodamas tuo, kad minėtas prašymas nenagrinėtinas teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti prašymą kaip nenagrinėtiną teisme, pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą su prašymu dėl termino prieštaravimams pateikti atnaujinimo, tačiau visiškai nepaaiškino, kodėl pareiškėjos prašymas nenagrinėtinas teisme.
 7. Kasacinio teismo pažymėta, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo stadijoje teismas gali atsisakyti priimti prašymą tik tokiu atveju, kai paduotas prašymas atnaujinti procesą nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka ar neteismingas tam teismui, arba jeigu prašymą padavė neveiksnus tam tikroje srityje fizinis asmuo ar neįgaliotas vesti bylą asmuo. Kitų klausimų nagrinėjimas šioje pradinėje – pareiškimo priėmimo – procesinėje stadijoje teismo diskrecijai įstatymo nepriskirtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2011).
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, atsisakęs priimti pareiškėjos prašymą, t. y. išsprendęs prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą (CPK 370 straipsnio 1 dalis), pasisakė dėl procesinių dokumentų (ne)tinkamo įteikimo atsakovei. Kitaip tariant, teismas, atsisakęs priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo, pasisakė dėl pareiškėjos prašymo pagrįstumo, nors, nepriėmęs paties prašymo, to negalėjo atlikti.
 9. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš trijų stadijų: 1) sprendžiamas prašymo priėmimo klausimas (CPK 370 straipsnio 1 dalis); 2) nagrinėjamas prašymas dėl proceso atnaujinimo (CPK 370 straipsnio 2–3 dalys); 3) atnaujinta byla nagrinėjama pakartotinai (CPK 370 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-976-464/2018).
 10. Taigi, tik išsprendus prašymo priėmimo klausimą, galimas prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamas. Tai reiškia, kad teismas pažeidė nustatytą pareiškėjos prašymo eiliškumo nagrinėjimo tvarką – nepriėmęs paties prašymo išnagrinėjo prašymo pagrįstumo klausimą.
 11. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo priėmimo klausimą, nukrypo nuo aptartų proceso taisyklių bei kasacinio teismo suformuotų išaiškinimų dėl proceso atnaujinimo instituto stadijų, neatsižvelgė į tai, kokie klausimai pradinėje šio proceso stadijoje negali būti sprendžiami, jau pareiškimo priėmimo stadijoje pasisakė ir dėl tų klausimų, kurie įstatymų leidėjo valia gali būti sprendžiami tik teismo posėdyje, t. y. dėl aplinkybių, sudarančių proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 366 straipsnio 1 dalis).
 12. Apibendrinant konstatuotina, kad sprendžiant prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą patikrinama tik tai, ar šis prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus turinio ir formos aspektais, atitinkamai sprendžiami trūkumų (ne)šalinimo klausimai, taip pat nustatoma, ar nėra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatytų pagrindų, sąlygojančių atsisakymą priimti prašymą.
 13. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).
 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo institutą reglamentuojančias teisės normas, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina. Kadangi prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas yra pirmosios instancijos teismo kompetencija, šis klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CPK 339 straipsnis).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu, teismas

 

n u t a r i a :

 

panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir perduoti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Tramera“ prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-7711-1071/2020 priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

 

 

Teisėja                                                                Giedrė Seselskytė

Kontaktai

Scroll to Top
Konsultacija