Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
Ši asmens duomenų apsaugos – privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Kristinos Grigaliūnienės, adr. Žvejų g. 2-314, Klaipėda, advokatas9@gmail.com, www.advokatas9.lt (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų valdymo tvarką. Ši Politika sudaryta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR).

2. Asmens duomenys
Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
Naudojama informacija, kuri Duomenų subjekto pateikiama siunčiant užklausą, tame tarpe vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono nr., kita kontaktinė informacija (bendrai – Asmens duomenys), siekiant tinkamai administruoti užklausas. Svetainėje naudojama „Google Analytics“ teikiama svetainės analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys.

3. Slapukų naudojimas
Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi interneto naršyklėje. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti kitą statistinę informaciją. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę.

Toks duomenų tvarkymas neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės. Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą iššokančiame svetainės pranešime. Savo sutikimą leisti naudoti slapukus Duomenų subjektas gali atšaukti ir pasinaudodamas naudojama interneto naršykle (jos nustatymais) slapukus iš įrenginio ištrinti ar užblokuoti.

4. Baigiamosios nuostatos
Duomenų subjektas turi teisę bet kada, pateikę prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Politikos sąlygų.

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Scroll to Top
Konsultacija