Prievolių teisė

Reikalinga advokato pagalba?

Turite turtinį ginčą, reikalinga sandorį pripažinti negaliojančiu, turite klausimų dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo, reikalingi parengti procesinį dokumentą dėl žalos atlyginimo, susidūrėte su kitoms teisinėmis problemos, kreipkitės į advokatą.

(8-676) 10660

Prievolių teisės srityje advokatas teikia tokias teisines paslaugas:

Konsultuoja prievolių atsiradimo ir vykdymo, ar netinkamo vykdymo teisinių pasekmių klausimais
Konsultuoja ir rengia visus reikalingus dokumentus dėl sutarčių ir prievolių nutraukimo, nuginčijimo
Konsultuoja ir rengia dokumentus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais
Rengia įvairių dokumentų ir sutarčių (mainų, panaudos, jungtinės veiklos (partnerystės), taikos) projektus
Teikia konsultacijas prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais (netesybos, laidavimas, garantijos)
Konsultuoja prievolių perleidimo, perkėlimo, reikalavimo perleidimo trečiajam asmeniui ir kitais klausimais, užtikrina kreditorių interesų gynimą
Padeda ir konsultuoja ginant skolininkų ir kreditorių interesus
Konsultuoja ir rengia dokumentus dėl nuostolių, žalos atlyginimo, sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo
Teikia konsultacijas delspinigių priteisimo, skolos priteisimo, prievolių pabaigos ir restitucijos klausimais
Konsultuoja ir rengia dokumentus dėl skolų priteisimo, rengiame dokumentus dėl teismo įsakymo išdavimo
Rengia procesinius dokumentus ir atstovauja klientus teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose
Teikia kitas teisines paslaugas, susijusias su prievolių teise

Advokato pagalba nemokamai !!!

Trumpa konsultacija telefonu nemokama
Sudarius teisinių paslaugų teikimo sutartį konsultacija nemokama

(8-676) 10660

Scroll to Top
Konsultacija