Negaliojantis sandoris

Civilinė byla dėl sandorių panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo.

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl uždarosios akcinės bendrovės nematerialiųjų akcijų nuosavybės perėjimo momento.

Ieškovas D. J. prašė teismo pripažinti niekiniu, negaliojančiu ir panaikinti atsakovų V. K., A. R., UAB „Idmava ir partneriai“ ir Vokietijos Federacinės Respublikos įmonės „Sachsenkraft GmbH“ 2012 m. gegužės 5 d. sudarytą UAB „Gera energija“ (toliau – ir bendrovė) akcijų perleidimo sandorį; taikyti restituciją, grąžinant ieškovui 50 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Gera energija“ akcijų, kurios sudaro 50 proc. UAB „Gera energija“ įstatinio kapitalo, o atsakovėms Vokietijos Federacinės Respublikos įmonei „Sachsenkraft GmbH“ ir UAB „Idmava ir partneriai“ atitinkamai po 40 vnt. ir 10 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Gera energija“ akcijų.

Pagal kasacinio teismo praktiką asmuo tampa uždarosios akcinės bendrovės nematerialiosios akcijos savininku, turinčiu teisę disponuoti įsigytu turtu, ne nuo sutarties dėl nematerialiųjų akcijų perleidimo sudarymo dienos, bet nuo to momento, kai jo vardu atidaroma asmeninė vertybinių popierių sąskaita, t. y. nuosavybės teisė į nematerialiąsias akcijas pereina jas įrašius į įgijėjo sąskaitą. Vadinasi, nuosavybės teisei į nematerialiąsias akcijas atsirasti reikalinga juridiškai reikšmingų faktų visuma: rašytinės formos sutartis ir akcijų perleidimo fiksavimas perleidėjo ir įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose. Įvykdžius šias sąlygas, nematerialiąsias akcijas įgijęs asmuo turi teisę visa apimtimi įgyvendinti Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas turtines ir neturtines akcijų suteikiamas teises (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2010; 2013 m. kovo 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2013).

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovo vardu nebuvo atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita, nenukrypo nuo nurodytos kasacinio teismo praktikos spręsdamas, kad, nesant visumos juridiškai reikšmingų faktų, reikalingų nuosavybės teisei į nematerialiąsias akcijas atsirasti, ieškovas neįgijo nuosavybės teisių į šias akcijas.

Civilinė byla Nr. 3K-3-457-686/2016

Kontaktai

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija