Kreditorių susirinkimas

Civilinė byla dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi UAB „Bendri projektai“ iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „Bankroto lyderiai“. 2011 m. vasario 28 d. BUAB „Bendri projektai“ kreditorių susirinkime nutarta parduoti įmonės turtą – statinius, esančius (duomenys neskelbtini) 64, ir žemės sklypo, ant kurio stovi statiniai, nuomos teisę. Turtą nutarta parduoti kaip vieną objektą, neatliekant papildomo turto vertinimo ir nustatant pradinę kainą varžytynėse – 450 000 Lt. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo skundžiamas. Šis turtas įkeistas AB DnB bankui.

2011 m. liepos 29 d. BUAB „Bendri projektai“ kreditorių susirinkimas 2 darbotvarkės punktu, vykdydamas savo 2011 m. vasario 28 d. nutarimą, nustatė įkeisto turto pardavimo antrosiose varžytynėse kainą – 350 000 Lt, trečiosiose varžytynėse, jeigu tokios vyktų, kainą mažinti dar 20 procentų. 2011 m. rugpjūčio 18 d. kreditorių susirinkimas dar kartą ir taip pat išsprendė iš esmės tuos pačius įkeisto turto pardavimo klausimus.

ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius skundą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vevira“, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kt., bylos Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

Byloje nustatyta, kad 2011 m. liepos 29 d. nutarimu bankrutuojančios UAB „Bendri projektai“ kreditorių susirinkimas, vykdydamas savo 2011 m. vasario 28 d. nutarimą, nustatė bankrutuojančios įmonės įkeisto turto pardavimo antrosiose varžytynėse kainą – 350 000 Lt, trečiosiose varžytynėse, jeigu tokios vyktų, kainą mažinti dar 20 procentų. 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu kreditorių susirinkimas dar kartą ir taip pat išsprendė iš esmės tuos pačius įkeisto turto pardavimo klausimus. Teismai, nagrinėdami kasatoriaus skundus dėl pirmiau nurodytų nutarimų panaikinimo, nenustatė pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą naikinti kreditorių susirinkimo nutarimus.

Kasatorius (bankrutuojančios įmonės akcininkas ir kreditorius) kasacinio skundo turinyje plačiai dėsto, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė ĮBĮ normas, reglamentuojančias bankrutuojančios įmonės kreditorių teises, bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareigas ir nukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos, tačiau argumentų, paneigiančių teismų išvadas ir sudarančių pagrindą pripažinti, kad byloje netinkamai aiškintos bei taikytos ĮBĮ normos, nesuformulavo. Pirmiau minėta, kad bankroto procedūras vykdo ne pavieniai, o visi kreditoriai (kreditorių susirinkimas) ir kreditorių daugumos sprendimai, jeigu įstatymų nustatyta tvarka nepripažinta, kad jie prieštarauja ir pažeidžia įstatymo nurodymus, privalomi visiems kreditoriams. Teismai, spręsdami ginčą, vadovavosi aptartomis ĮBĮ normomis, reglamentuojančiomis kreditorių teises ir pareigas. Administratoriaus veiksmų teisėtumas (neteisėtumas) byloje nenagrinėtas, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas ne administratoriaus veiksmai, o kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas. Dėl to teisėjų kolegija nurodo, kad teismai byloje nustatytas faktines aplinkybes kvalifikavo ir ĮBĮ normas bei teismų praktiką joms taikė tinkamai.

Civilinė byla Nr. 3K-3-514/2012

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija