Išlaikymo teikimas ne savo vaikui

Byloja dėl žalos, patirtos teikiant išlaikymą ne savo sūnui, dydžio nustatymo.

Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakove buvo sutuoktiniai, gyvenant kartu gimė atsakovės sūnus, kurio tėvu gimimo įraše nurodytas ieškovas. Teismo sprendimu bylos šalių santuoka nutraukta dėl atsakovės kaltės. Šiuo teismo sprendimu iš ieškovo priteistas išlaikymas, kaip ieškovo sūnui.

Nagrinėjamu atveju įrodinėjimo specifiką lemia tai, kad ginčas kilęs iš šeimos teisinių santykių. Šeimos santykiai grindžiami tarpusavio pagalba, pasitikėjimu, bendru sutarimu, todėl jie paprastai nedokumentuojami, raštu ar kitomis priemonėmis specialiai nefiksuojami ir įrodymai nekaupiami. Pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, kaip viena sudėtinių tėvų valdžios dalių, nustatyta CK 3.192 straipsnyje. Pagal šį straipsnį materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams turi teikti abu tėvai (3 dalis), išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu (1 dalis).

Kasacinis teismas, spręsdamas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, yra pasisakęs, kad kai tėvai gyvena kartu ir tvarko bendrą šeimos ūkį, taip iš esmės prisidėdami prie vaikų materialinio išlaikymo, preziumuojama, kad išlaikymą vaikams teikia abu tėvai iki teismas nenustato kitaip. Įrodinėjimo našta tenka tai šaliai, kuri teigia, kad kita šalis neteikė išlaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2007).

Tais atvejais, kai vienas iš tėvų su vaiku negyvena, jam tenka pareiga įrodinėti, jog tėvų pareigas vykdė, nors ir gyveno skyrium (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2011).

Nors, sprendžiant dėl deliktinės atsakomybės, jos taikymo sąlygas, taip pat ir žalos padarymo faktą, tenka įrodyti atlyginti žalą prašančiam asmeniui, į prieš tai nurodytas taisykles atsižvelgtina nustatant, ar nagrinėjamu atveju ieškovas vykdė vaiko išlaikymo pareigą, kurios vykdyti neprivalėjo, ir dėl to patyrė nuostolių. Byloje nenustatyta, kad šalys, gyvendamos kartu, netvarkė bendro šeimos ūkio. Kasatorės teikiami argumentai, kad šalys buvo pasiskirsčiusios, kuri iš jų apmokės sąskaitas už šeimos reikmėms teiktas paslaugas ar bendriems poreikiams (maistui, buičiai) įsigytas prekes, kaip tik rodo, kad šeimos ūkis buvo tvarkomas bendrai, o ne kiekvienam šeimos nariui savo poreikiais rūpinantis individualiai. Vaiko išlaikymo faktui konstatuoti, kai tėvai gyvena kartu ir bendrai tvarko šeimos ūkį, nėra svarbu, kuris iš tėvų asmeniškai perka vaikui drabužius, maistą ar apmoka kitų jo poreikių tenkinimą. Tokiais atvejais pripažįstama, kad vaikus išlaikė abu tėvai, bendrai sutarę dėl išlaikymo tvarkos ir formos. Paminėtina, kad, šalims gyvenant kartu, atsakovė dėl išlaikymo vaikui priteisimo į teismą nesikreipė.

Civilinė byla Nr. 3K-3-481-248/2016

Kontaktai

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija