Informacija sudarant paskolos sutartį

Civilinė byla dėl apgaulės turinio, kreditoriaus pareigos atskleisti visas svarbias aplinkybes klientui dėl paskolos.

Ieškovai nurodė, kad jie sudarė sutartis su atsakove dėl paskolų Šveicarijos frankais, pasiskolino iš atsakovės Šveicarijos frankų valiuta. Atsakovė paskolas Šveicarijos frankais reklamavo kaip tinkamą pasirinkimą nenorintiems rizikuoti ir kaip istoriškai gerą pasirinkimą besiskolinantiems.

Atsakovė, išduodama ieškovams paskolas Šveicarijos frankais, apgavo ieškovus (CK 1.91 straipsnis). Apgaulė pasireiškė tiek tylėjimu (atsakovė neatkleidė esminės informacijos, kad prognozuojamas Šveicarijos franko kurso kilimas), tiek aktyviais veiksmais (atsakovės informacija reklamoje ir lankstinuke buvo priešinga realybei ir sudarė ieškovams klaidingą įspūdį, kad Šveicarijos franko kursas yra stabilus, o paskolos Šveicarijos frankais yra tinkamos nenorintiems rizikuoti). Atsakovės banko reklama atitiko klaidinančios reklamos kriterijus (CK 6.301 straipsnis). Taigi ieškovai, sudarydami sandorius, suklydo.

Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-640/2006; 2007 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2007; 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2008).

Apgaulės atveju apgautosios sandorio šalies valią paveikia kitos šalies ar trečiojo asmens nesąžiningi veiksmai (tiek aktyvūs, tiek ir nutylėjimas). Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas. Jeigu apgaulės nebūtų buvę, apgautoji sandorio šalis sandorio arba apskritai nebūtų sudariusi, arba būtų sudariusi jį visiškai kitokiomis sąlygomis. Dėl to būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2013; 2015 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-916/2015; 2019 m. birželio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-197-916/2019 61 punktą).

Ieškovai teigia, kad atsakovė neįspėjo jų apie valiutos riziką, neatskleidė jiems savo žinioje turimos informacijos apie artėjantį Šveicarijos franko kurso kilimą, banko reklamos teiginiai neatitiko tiesos kriterijaus. Banko reklaminiame lankstinuke informacija pateikta taip, kad klientai negalėtų objektyviai įvertinti Šveicarijos franko kurso grafiko 2003–2008 metais, be to, pateiktas stabiliausio 5 metų laikotarpio grafikas.

Teismas nustatytė, kad kreditavimo sutarčių ir papildomų susitarimų sudarymo metu ieškovai dėl savo turimo išsilavinimo, darbo ar gyvenimo patirties atitiko vidutiniškai protingo ir apdairaus asmens standartą, todėl jie galėjo suvokti, jog suteikto kredito valiutos pakeitimas yra susijęs su tam tikra naujos valiutos kurso svyravimo ir paskolos galutinio pabrangimo rizika.

Nors atsakovės pateikta informacija galbūt ir nėra visiškai išsami, tačiau CK 1.91 straipsnio kontekste ji vertintina kaip pakankama, kad ieškovai galėtų suprasti galimą Šveicarijos frankų valiutos kurso svyravimą ir dėl to galimą galutinės kredito kainos padidėjimą. Teismų nustatytos aplinkybės neteikia pagrindo daryti išvadą, kad atsakovė savo veiksmais tyčia siekė suklaidinti ieškovus, sąmoningai nuslėpė itin reikšmingą sutartims sudaryti informaciją ir būtent tai lėmė ieškovų apsisprendimą sudaryti ginčo sutartis, papildomus susitarimus.

Civilinė byla Nr. e3K-3-87-611/2021

(8-676) 10660

Advokato kontora

Scroll to Top
Konsultacija