Draudimo išmoka

Byloje kilo ginčas dėl draudimo teisinių santykių, draudimo išmokų apskaičiavimo tvarkos.

2010 m. gegužės 28 d. sankryžoje Vilnius, Juodšiliai, Salininkai įvyko eismo įvykis, kurio metu ieškovei J. P. priklausantis automobilis „Audi A6“ (duomenys neskelbtini), vairuojamas UAB „Kaeras“ darbuotojo Z. R., susidūrė su automobiliu BMW 523 (duomenys neskelbtini), vairuojamu trečiojo asmens B. D. Abu eismo įvykio dalyviai sutiko, kad dėl eismo įvykio kaltas automobilio „Audi A6“ (duomenys neskelbtini), vairuotojas Z. R., nepraleidęs pagrindiniu keliu važiavusio automobilio BMW 523 (duomenys neskelbtini), ir užpildė eismo įvykio deklaraciją.

Z.R. atsakovą informavo apie eismo įvykį, o šio darbuotojai apžiūrėjo sugadintą automobilį „Audi A6“. 2010 m. birželio 19 d. raštu Nr. S-10-INŽ-3046 atsakovas informavo ieškovą UAB „Kaeras“ apie priimtą sprendimą atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nes automobilių sugadinimai ir jų padėtis po eismo įvykio neatitinka ekspertui pateiktų eismo įvykio aplinkybių. Ieškovų teigimu, esant eismo įvykio metu sugadintam automobiliui, atsakovas privalo išmokėti ieškovui draudimo išmoką. Ieškovai žalą grindžia UAB „Nepriklausomų ekspertų biuro“ 2010 m. rugsėjo 17 d. „Kelių transporto priemonės vertinimo ataskaitos“ Nr. 2100941 išvadoje nurodyta automobilio rinkos verte iki apgadinimo ir likutine transporto priemonės 40 500 Lt verte bei 400 Lt žalos įvertinimo išlaidomis.

Abiejų instancijų teismai skirtingai vertino eismo įvykį: pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad automobiliai buvo susidūrę, tačiau sugadinimai negalėjo būti padaryti jo dalyvių deklaruoto eismo įvykio metu vairuotojų nurodytomis aplinkybėmis, nes galimo kontakto metu automobilis „Audi A6“ turėjo stovėti arba labai lėtai judėti. Teismas padarė išvadą, kad Z. R. ir ieškovės atstovas draudikui pateikė neteisingą, klaidinančią informaciją ir nuo draudiko nuslėpė tikrąsias įvykio priežastis ir aplinkybes, todėl eismo įvykio nepripažino draudžiamuoju; apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad, įrodžius eismo įvykį, pagal CK 6.987 straipsnį ir Draudimo įstatymo 2 straipsnio 27 dalį draudikui atsiranda pareiga draudžiamojo įvykio pagrindu mokėti draudimo išmoką.

Kasatorius teigia, kad apeliacinės instancijos teismas aiškindamas draudimo teisinius santykius nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje V. Š. ir kt. v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-32/2009, 2010 m. gegužės 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „HUAN YU“ v. UADB „SEESAM LIETUVA“, bylos Nr. 3K-3-225/2010, ir 2010 m. spalio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje G. K. PĮ v. UADB „ERGO Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-395/2010, formuojamos teismų praktikos. Vertinant kasatoriaus argumentus, atsižvelgtina į draudimo santykius reglamentuojančias teisės normas. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Taigi pagal šią įstatymo normą ir CPK 178 straipsnį tuo atveju, kai draudėjas teigia, jog įvykis yra draudžiamasis, o draudikas teigia priešingai, tai šis turi įrodyti, jog įvykis yra nedraudžiamasis. Taigi įvykio pripažinimas draudžiamuoju (nedraudžiamuoju) yra pagrįstas eismo įvykio aplinkybių vertinimu.

Draudimo įstatymo 82 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, kad draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo atsižvelgti į draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudžiamuoju įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo, dydį. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad nėra duomenų, jog Z. R. tyčia nuslėpė įvykio priežastis, ar tyčia padarė autoavariją, ar kitais neteisėtais būdais siekė gauti draudimo išmoką. Nesant jų, teismas turėjo pagrindą išvadai, kad pagal Taisyklių 4.1.5 ir 4.5.1 punktus tokio įvykio negalima laikyti nedraudžiamuoju.

Civilinė byla Nr. 3K-3-519/2012

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija