Daikto priklausinys

Byla dėl statinių pripažinimo priklausiniais, statinių teisinės registracijos panaikinimo, ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu.

Ieškovas AB SEB bankas 2012 m. liepos 5 d. pareikštu ieškiniu prašė: 1) pripažinti sargo namelį, unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), ir svarstykles, unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), esančius (duomenis neskelbtini), pagrindinio daikto – ūkio pastato, unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), ir kiemo aikštelės, unikalus Nr. (duomenis neskelbtini), esančių ten pat, priklausiniais; 2) panaikinti sargo namelio ir svarstyklių, kaip pagrindinių daiktų – atskirų nekilnojamojo turto objektų, statusą Nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti VĮ Registrų centrą šiuos objektus įregistruoti kaip ūkio pastato ir kiemo aikštelės priklausinius; 3) pripažinti 2012 m. vasario 27 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0068/11/975 negaliojančiu ir taikyti restituciją natūra.

Ieškovas nurodė, kad, užtikrinant atsakovo UAB „Baldų galerija“ prievolę grąžinti ieškovui 2 386 603,13 Eur dydžio kreditą pagal šalių 2007 m. spalio 17 d. sudarytą kredito sutartį Nr. 156070704239-16 (su vėlesniais pakeitimais), jam įkeista valstybinės žemės sklypo, esančio (duomenis neskelbtini), nuomos teisė ir šiame sklype esantys statiniai – ūkio pastatas ir kiemo aikštelė. Atsakovas savo prievolę grąžinti kreditą pažeidė, todėl ieškovas pradėjo išieškojimą iš įkeisto turto. Kredito sutartimi šalys susitarė, kad, įkeitus nurodytą turtą, laikoma, jog įkeičiami visi esantys bei būsimi daikto savininko valia prijungti ar dėl gamtinių įvykių prie pagrindinio daikto prisijungę priklausiniai bei įkeistam turtui naudoti pagal paskirtį reikalingi kilnojamieji ir (ar) nekilnojamieji daiktai, įskaitant tuos, kurie taps daikto savininko nuosavybe ateityje, taip pat minėtame žemės sklype esantys ir būsimieji nekilnojamieji daiktai. Tačiau be ieškovo žinios ir sutikimo 2011 m. gruodžio 1 d. Nekilnojamojo turto registre atsakovo prašymu kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai buvo įregistruoti du nauji statiniai, pastatyti minėtame žemės sklype, t. y. sargo namelis ir svarstyklės. Šie statiniai 2012 m. vasario 27 d. buvo parduoti UAB „Baldų galerija“ pasiūlytam pirkėjui atsakovui UAB „Ziro group“.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia daikto paskirties ir jo ryšių su kitais daiktais, taigi nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie; išviešinti duomenys nelemia daikto likimo. Tam turi reikšmės požymiai, savybės ir kriterijai, kurie priklauso daiktui, bei savininko valia. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kokie nekilnojamieji daiktai jame registruojami. Registruojami daiktai turi būti atskiri ir jiems turi būti suteiktas unikalus numeris. Šie duomenys reikalingi nekilnojamajam daiktui kaip kadastriniam vienetui suformuoti ir registravimo įrašui padaryti, bet jie nenulemia daikto paskirties ir ryšių su kitais daiktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas ir kt. v. BUAB „Inrent“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-117/2013).

Vien ta aplinkybė, jog pagal viešo registro duomenis sargo namelis ir svarstyklės nėra įregistruoti kaip kiemo aikštelės priklausiniai, taip pat nesudaro pagrindo tokiai išvadai. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešojo registro duomenimis galima vadovautis tik tol, kol nėra ginčo dėl pačios registre įregistruotos daiktinės teisės turinio (duomenų įregistravimo pagrindo), nes, minėta, išviešinti duomenys savaime nelemia daikto likimo. Tuo atveju, jeigu toks ginčas kyla (kaip ir nagrinėjamu atveju), teismas turi patikrinti daiktinės teisės turinį ir spręsti civilinį teisinį ginčą iš esmės. Kilus ginčui, registro duomenys gali būti naudojami kaip faktiniai įrodomieji duomenys, bet jie gali būti paneigiami, teismui įsitikinus jų nepagrįstumu ir teismo sprendime padarius išvadą dėl nustatytų daikto požymių, kriterijų, savybių ar funkcinio ryšio tarp daiktų.

Pradžia

(8-676) 10660
Scroll to Top
Konsultacija