• Konsultacijos

  Daikto kokybė

  Ginčas civilinėje byloje dėl daikto kokybės. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Bendrieji parduodamam daiktui keliami reikalavimai išdėstyti CK 6.327 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodyta, kad pardavėjas privalo perduoti daiktus, atitinkančius sutartyje numatytus kokybės, kiekio…

 • Konsultacijos

  Turto balansas

  Advokatas konsultuoja dėl turto balanso. Advokato kontora Klaipėdoje. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal byloje esančią medžiagą sudaromas ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstomas sutuoktinių turto balansas, t. y. teismas pirmiausia nustato bendrą…

 • Konsultacijos

  Santuokinio turto padalijimas

  Byla dėl santuokinio turto padalijimo. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Kai sutuoktiniai santuokos nutraukimo byloje neišsprendžia visų klausimų, susijusių su santuokinio turto padalijimu, vėliau jie neturi teisinio pagrindo reikalauti pakeisti teismo sprendimu patvirtinto susitarimo…

 • Konsultacijos

  Ne santuokos metu įgytas turtas

  Civilinė byla dėl santuokos nutraukimo. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Pakankamas pagrindas pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl bendros jungtinės veiklos sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę gali būti nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro…

 • Konsultacijos

  Nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta

  Ginčas dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo tėvams gyvenant skyrium. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Vienas esminių tėvų valdžios (globos teisių) elementų – teisė nustatyti vaiko gyvenamąją vietą. Šios teisės įgyvendinimas glaudžiai susijęs su geriausių…

 • Konsultacijos

  Rangos sutartis

  Byla dėl rangos sutarties. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo…

 • Konsultacijos

  Tėvų valdžios apribojimas

  Sprendžiant klausimą dėl tėvų valdžios apribojimo sąlygų, būdo ir padarinių, nustatytų CK 3.180 straipsnyje, esminis dalykas yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį.CK…

 • Konsultacijos

  Testamento pripažinimas negaliojančiu

  Civilinė byla dėl testamento pripažinimo negaliojančiu. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Valia ir jos tinkamas išreiškimas yra labai svarbus testamento kaip sandorio elementas. CK 5.18 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad testamentą testatorius sudaro laisva…

 • Konsultacijos

  Atliktų darbų priėmimo aktas

  Ginčas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės. Advokatas. Advokato kontora. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Darbų perdavimas ir…

 • Konsultacijos

  Civilinė atsakomybė

  Ginčas civilinėje byloje dėl nuostolių atlyginimo. Civilinė atsakomybė. Advokatas Klaipėdoje. Advokato kontora. Civilinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos šios sąlygos: atsakovų neteisėti veiksmai, pasireiškiantys sutartinės prievolės nevykdymu ar netinkamu vykdymu, dėl to atsiradę…