Atšaukimas iš pareigų

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra savivaldybė, vadovo atšaukimo iš pareigų. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: panaikinti atsakovės (darbdavės) valdybos posėdžio sprendimą dėl jo atšaukimo iš direktoriaus pareigų ir pripažinti jo atšaukimą iš darbo neteisėtu; grąžinti jį į bendrovės direktoriaus pareigas; priteisti …

Atšaukimas iš pareigų Read More »

Civilinė atsakomybė

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. Civilinėje byloje ieškovė pareikštu ieškiniu, vadovaudamasi CK 6.246–6.249, 6.263, 6.279 straipsnių nuostatomis, prašė taikyti atsakovams solidariąją deliktinę civilinę atsakomybę dėl įmonė „A“ akcijų nuvertėjimo ir priteisti ieškovei nuostolių atlyginimą. Ieškinį grindė teismų procesiniuose sprendimuose, kuriuose įmonė „A“ bankrotas pripažintas tyčiniu, konstatuotomis aplinkybėmis, …

Civilinė atsakomybė Read More »

Neapmokėtas vekselis

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl laidavimo pagal vekselį fakto įrodinėjimą, notaro vykdomojo įrašo atlikimo tvarkos. Ieškovas byloje neįrodinėjo, kad jam nebuvo pranešta arba buvo netinkamai pranešta apie neapmokėtą vekselį. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad jis nelaidavo pagal vekselį, todėl notaro vykdomasis įrašas padarytas nepagrįstai, be to, vekselio davėja yra visiškai atsiskaičiusi su atsakove …

Neapmokėtas vekselis Read More »

Nesąžiningas konkuravimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas kasacinėje byloje dėl nesąžiningo konkuravimo. Civilinė byla dėl to, jog atsakovas neteisėtai pasinaudojo komercinę paslaptį sudarančia informacija apie ieškovės užsakovę, dėl to ieškovė prarado šią klientę. Be to, sprendžaiamas ginčas dėl to, kad atsakovų siūlymu dalis ieškovės darbuotojų nutraukė darbo sutartis ir perėjo dirbti į kitą įmonę. Kasacinis teismas …

Nesąžiningas konkuravimas Read More »

Naudojimosi žemės sklypu tvarka

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. Ieškovė prašė teismo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką.  Ieškovė nurodė, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.81 straipsnio 1 dalimi, ji siekė nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką visų žemės sklypo bendraturčių (ieškovės ir atsakovų) tarpusavio susitarimu, tačiau nepavyko. …

Naudojimosi žemės sklypu tvarka Read More »

Susitarimas dėl komercinės paslapties

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl komercinės paslapties. Atsakovas darbo sutartimi buvo įdarbintas ieškovės įmonėje gamybos direktoriumi. Ieškovė ir atsakovas sudarė susitarimą dėl komercinės paslapties išsaugojimo, šiame susitarime buvo apibrėžta, kokia informacija laikoma komercine paslaptimi. Nagrinėjamai bylai aktuali šiame sąraše nurodyta informacija, kurią sudaro žinios apie esamus ir potencialius įmonės klientus ir …

Susitarimas dėl komercinės paslapties Read More »

Automobilio remontas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl vartojimo rangos teisinių santykių. Automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, tačiau juo naudojasi atsakovas. Ieškovė ir atsakovas sudarė paraišką-sutartį, kurioje buvo nurodyti atsakovo nusiskundimai („neperjungia bėgių, važiuoja avariniu, nerodo greičio“). Atsakovas ieškovei už atliktus automobilio remonto darbus sumokėjo 400 Eur. Po trijų dienų atsakovas sugrįžo pas ieškovę, …

Automobilio remontas Read More »

Neteisėto statybos leidimo išdavimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių pašalinimo. Ieškovas prašė išduotus dokumentus dėl statybų pripažinti negaliojančiais ir įpareigoti atsakovus savo lėšomis nugriauti pastatatus, sutvarkyti statybvietę ir pripažinti mažo pagalbinio pastato, esančio žemės sklype, statybą neteisėta bei įpareigoti savo lėšomis nugriauti šiuos statinius bei sutvarkyti statybvietę. Pagal …

Neteisėto statybos leidimo išdavimas Read More »

Tėvų valdžios apribojimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl tėvų valdžios apribojimo. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas neterminuotai apriboti atsakovų tėvų valdžią vaiko atžvilgiu ir nustatyti mažametės gyvenamąją vietą kartu su laikinuoju globėju. Taigi vaiko atskyrimas nuo šeimos galimas tik jei: 1) tai yra nustatyta įstatyme, 2) taikant tokią priemonę yra siekiama teisėtų tikslų, 3) šis …

Tėvų valdžios apribojimas Read More »

Prievolės atsiradimas iš paskolos

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinė byla dėl piniginės prievolės atsiradimo iš paskolos teisinių santykių. Ieškovas įsigijo žemės sklypą su statiniais, ieškovo brolis atsakovas namą nugriovė ir ketino statyti naują dviejų butų gyvenamąjį namą su poilsio kambariais, bet neturėjo tam lėšų. Ieškovas pasiskolino lėšų iš banko ir šių lėšų dalį pervedė tėvui atsakovo gyvenamojo namo …

Prievolės atsiradimas iš paskolos Read More »

Scroll to Top
Konsultacija