advokatas
Civilinė byla Darbo teisė Įmonių teisė

Atšaukimo iš pareigų įgyvendinimo tvarka

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Ginčas civilinėje byloje dėl vadovo atšaukimo iš pareigų įgyvendinimo tvarkos. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti atsakovės (darbdavės) valdybos sprendimą dėl jo atšatšaukimo iš direktoriaus pareigų ir pripažinti jo atšaukimą iš darbo neteisėtu. Juridinio asmens vadovo atšaukimas yra teisinę reikšmę turintis faktas, sudarantis pagrindą darbo sutarčiai pasibaigti, kitaip […]

advokatas
Civilinė byla Darbo teisė Įmonių teisė

Atšaukimas iš pareigų

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinėje byloje sprendžiama dėl savivaldybės valdomos uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra savivaldybė, vadovo atšaukimo iš pareigų. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: panaikinti atsakovės (darbdavės) valdybos posėdžio sprendimą dėl jo atšaukimo iš direktoriaus pareigų ir pripažinti jo atšaukimą iš darbo neteisėtu; grąžinti jį į bendrovės direktoriaus pareigas; priteisti

Civilinė byla Darbo teisė

Atšaukimas iš pareigų

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Byloje sprendžiama dėl viešosios įstaigos vadovo atšaukimo iš pareigų. Ieškovas prašė teismo panaikinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymą dėl darbuotojo atšaukimo, grąžinti jį į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Kasacinėje byloje sprendžiama dėl nekonkuravimo susitarimų atlygintinumą, alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą ir ginčų dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kai toks reikalavimas pareiškiamas kartu su reikalavimu pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, priskirtinumą teismams reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo. Ieškovė prašė teismo panaikinti BĮ Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus 2014 m.

Civilinė byla Darbo teisė Sutarčių teisė

Darbo sutarties nutraukimas

Advokatas Klaipėdoje || Advokato kontora Civilinė byla dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, įpareigoti darbdavį grąžinti jį į darbą, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą, 160 val. viršvalandinio darbo, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas, pripažinti jo atleidimą iš darbo diskriminaciniu ir priteisti 144 810

Civilinė byla Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Civilinė byla dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo. Byloje keliami materialiosios teisės normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, ir nustatančių atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarką, aiškinimo bei taikymo klausimai. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu

Civilinė byla Darbo teisė Sutarčių teisė

Darbo sutartis

Byloje sprendžiami klausimai dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo sąlygų. Civilinėje byloje, be kita ko, kilo terminuotos darbo sutarties šalių ginčas dėl to, ar nebuvo pažeistas DK 109 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl nuolatinio pobūdžio darbo. Ieškovas R. V. prašė teismo pripažinti 2011 m. liepos 29 d. su atsakovu restruktūrizuojama UAB

Civilinė byla Darbo teisė Sutarčių teisė

Neterminuota darbo sutartis

Civilinė byla dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Ieškovas nurodė, kad 2012 m. lapkričio 22 d. UAB „ Statva“ direktoriaus įsakymu buvo atleistas iš darbo pasibaigus darbo sutarties terminui, tačiau faktiškai darbo sutartis buvo (tapo) neterminuota, nes darbas buvo nuolatinio pobūdžio, jis

Darbo teisė

Atleidimas iš darbo

Civilinė byla pagal ieškovės ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo.  Ieškovė prašė pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, grąžinti ją į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, atlyginti neturtinę žalą. Ji nurodė, kad 1986 m. rugpjūčio 25 d.

Civilinė byla Darbo teisė

Darbo sutarties nutraukimas

Civilinė byla dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įsakymo panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo. Byloje kilę darbdavio pareigos įrodyti darbo sutarties nutraukimo pagrindą – darbuotojo šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo ir neturtinės žalos darbuotojui atlyginimo klausimai. Ieškovas O. K. prašė teismo pripažinti, kad 2009 m. balandžio 24 d. iš darbo UAB „Eksparas“

Scroll to Top
Konsultacija