Automobilio remontas

Civilinė byla dėl vartojimo rangos teisinių santykių.

Automobilis nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui, tačiau juo naudojasi atsakovas. Ieškovė ir atsakovas sudarė paraišką-sutartį, kurioje buvo nurodyti atsakovo nusiskundimai („neperjungia bėgių, važiuoja avariniu, nerodo greičio“). Atsakovas ieškovei už atliktus automobilio remonto darbus sumokėjo 400 Eur. Po trijų dienų atsakovas sugrįžo pas ieškovę, nurodė, kad neveikia automobilio automatinė pavarų dėžė, veikia tik avariniu režimu (problemų dėl greičio rodymo nebekilo). Atsakovas pateikė ieškovei pretenziją, kurioje nurodė, kad ieškovės darbuotojai netinkamai atliko automobilio automatinės pavarų dėžės remontą, dėl to ji toliau neveikia, reikalavo grąžinti sumokėtus 400 Eur.

Jei įvykdžius automobilio techninio aptarnavimo ir remonto sutartį automobilio valdytojo (vartotojo) užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema pašalinama (pvz., bėgiai ima persijunginėti), tačiau nepraėjus CK 6.663 straipsnio 1 dalyje nurodytam protingam terminui nuo remonto darbų atlikimo vėl atsinaujina (pvz., bėgiai vėl nustoja persijunginėti), laikytina, kad sutartis pažeista vienu iš šių būdų: 1) netinkamai atlikus ankstesnius remonto darbus, reikalingus visoms anksčiau nustatytos automobilio veikimo problemos priežastims pašalinti (išskyrus atvejus, kai vartotojas, informuotas apie minėtus darbus, visų ar dalies jų atsisakė); 2) nesuteikus vartotojui informacijos apie egzistuojančias ir panaudojant vidutinio (standartinio) lygio diagnostikos metodus galimas nustatyti kitas priežastis (susijusius gedimus, atskirų detalių ar mechanizmų veikimo kokybės trūkumus ir kt.), dėl kurių net ir pašalinta užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema gali atsinaujinti (pasikartoti) per protingą terminą po remonto darbų atlikimo; 3) jei pirmiau nurodyta informacija vartotojui buvo suteikta, netinkamai atlikus remonto darbus, reikalingus automobilio veikimo problemos galimo atsinaujinimo (pasikartojimo) priežastims pašalinti (išskyrus atvejus, kai vartotojas, informuotas apie minėtus darbus, visų ar dalies jų atsisakė).

Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi vartotojo, kaip silpnesnės šalies, interesų prioritetinio gynimo principu, teisėjų kolegija formuluoja tokią teisės aiškinimo taisyklę: tais atvejais, kai, atlikus automobilio remontą, pašalinama automobilio valdytojo (vartotojo) užpildytoje užsakymo paraiškoje nurodyta automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problema, tačiau nepraėjus protingam terminui po remonto darbų atlikimo ta pati problema atsinaujina ir dėl to rangos darbų rezultatas tampa netinkamas naudoti pagal paskirtį (išskyrus atvejus, kai vartotojas, informuotas apie nustatytoms automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos priežastims pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus, visų ar dalies jų atsisakė), preziumuojama:

1. kad užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai; ir (arba)

2. kad atliekant užsakymo paraiškoje nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos šalinimo darbus jau egzistavo kitos priežastys, dėl kurių ta pati problema atsinaujino (pasikartojo) nepraėjus protingam terminui po remonto darbų atlikimo, ir kad šias priežastis buvo galima nustatyti panaudojant vidutinio (standartinio) lygio diagnostikos metodus.

Tokiu atveju rangovas (verslininkas), gindamasis nuo vartotojo pretenzijos ar ieškinio, turi paneigti 1 punkte nurodytą prezumpciją ir paneigti vieną iš šios nutarties 2 punkte nurodytų prezumpcijų; arba įrodyti, kad jis tinkamai informavo vartotoją apie šios nutarties 2 punkte nurodytas kitas priežastis, dėl kurių ta pati problema atsinaujino (pasikartojo) per protingą terminą po remonto darbų atlikimo, ir šioms priežastims pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus.

Rangovui (verslininkui) nepaneigus šios nutarties 1 punkte nurodytos prezumpcijos, laikytina, kad remonto darbai atlikti netinkamai, todėl taikytini CK 6.665 straipsnyje nustatyti vartotojo teisių gynimo būdai (rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą). Rangovui (verslininkui) paneigus šios nutarties 1 punkte nurodytą prezumpciją, tačiau nepaneigus nė vienos iš šios nutarties 2 punkte nurodytų prezumpcijų arba neįrodžius šios nutarties 2 punkte nurodytų aplinkybių, laikytina, kad vartotojui nebuvo tinkamai atskleista būtina, teisinga, išsami ir neklaidinanti informacija, todėl taikytini CK 6.2286 straipsnio 5 dalyje ir 6.674 straipsnyje nustatyti vartotojo teisių gynimo būdai (rangovo atsakomybė už netinkamą užsakovo – vartotojo informavimą).

Civilinė byla Nr. e3K-3-350-969/2020

(8-676) 10660

Scroll to Top
Konsultacija