Antstolio veiksmai

Civilinė byla Nr. 2S-1192-796/2020

Teisminio proceso Nr. 2-06-3-04688-2020-1

Procesinio sprendimo kategorijos:

 (S)

3.3.2.5; 3.5.20.2.; 3.5.20.4

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2020 m. spalio 15 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. L. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., akcinė bendrovė (toliau – AB) „Linas Agro“, G. S..

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

 1. Pareiškėjas A. L. 2020 m. birželio 19 d. skundu prašė panaikinti antstolio A. S. 2020 m. birželio 17 d. procesinį dokumentą, nustatyti terminą jo pasiūlytam pirkėjui iki 2020 m. birželio 26 d. sumokėti likusią pinigų sumą už srutvežį UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., o, sumokėjus visą kainą, paskelbti varžytynes Nr. 190895 neįvykusiomis ir išduoti R. A. srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. Skunde pareiškėjas nurodė, jog jam yra užvesta vykdomoji byla Nr. 00100/17/02171. Antstolis A. S. šioje byloje nuo 2020 m. gegužės 7 d. iki 2020 m. gegužės 27 d. vykdė pareiškėjo turto – srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pirmąsias pakartotines varžytynes Nr. 190895. Šiose varžytynėse buvo pasiūlyta didžiausia kaina – 1 600,00 Eur. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 704 straipsniu, jis pasiūlė srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pirkėju R. A., kuris į antstolio A. S. depozitinę sąskaitą sutiko sumokėti 2 000,00 Eur. Ši suma būtų net 20 procentų didesnė už varžytynėse pasiūlytą didžiausią 1 600,00 Eur sumą. Jis prašė antstolio A. S. nustatyti terminą pasiūlytam pirkėjui iki 2020 m. birželio 26 d. sumokėti likusią pinigų sumą už srutvežį, sumokėjus visą kainą, paskelbti varžytynes Nr. 190895 neįvykusiomis ir išduoti R. A. srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pardavimo aktą. Tačiau antstolis to nepadarė ir 2020 m. birželio 17 d. procesiniu dokumentu, kurį pasirašė antstolio padėjėjas, jo prašymą atmetė. Mano, jog minėtas procesinis dokumentas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.
 2. Antstolis 2020 m. birželio 26 d. patvarkymu dėl skundo nagrinėjimo pareiškėjo skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla Nr. 0010/17/02171 persiuntė Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams. Patvarkyme dėl skundo nagrinėjimo antstolis nurodė, jog pareiškėjas A. L. nepasiūlė pirkėjo CPK 704 straipsnyje numatytu terminu, todėl tenkinti pareiškėjo skundo nėra pagrindo. 

 

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolio A. S. veiksmų. Pagrindiniai teismo motyvai:

3.1       CPK 704 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Įstatyme nustatytas galutinis galimybės pasinaudoti šia teise momentas – varžytynių pradžia. Nagrinėjamu atveju vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad iki pirmųjų varžytynių pradžios skolininkas būtų siūlęs savo pirkėją, kaip tai numato CPK 704 straipsnis.

3.2       Skolininkas buvo tinkamai informuotas apie varžytynių procesą, patvarkymas Nr. S1e-42370 jam buvo išsiųstas gyvenamosios vietos adresu. 2020 m. gegužės 27 d. įvykusios varžytynės buvo pakartotinės, todėl skolininkas, būdamas rūpestingas ir atidus, turėjo galimybę pasinaudoti CPK 704 straipsnyje įtvirtinta teise. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga, sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis ir vykdyti pareigas, skolininkas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą.

 

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. L. prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir jo skundą dėl antstolio A. S. veiksmų tenkinti. Atskirojo skundo pagrindiniai argumentai:

4.1       CPK 704 straipsnio 2 dalis nurodo, kad skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė. Kadangi srutvežis UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., buvo parduodamas pirmose varžytynėse už 1 600,00 Eur (80 procentų nuo turto rinkos vertės), vadinasi, šio turto rinkos vertė yra 2 000,00 Eur. Atsižvelgdamas į tai, jis siūlė srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pirkėju R. A., kuris į antstolio A. S. depozitinę sąskaitą sutinka sumokėti 2 000,00 Eur. Sumokėta suma bus 20 procentų didesnė už varžytynėse pasiūlytą didžiausią 1 600,00 Eur sumą. O priverstinio turto pardavimo tikslas – gauti kuo didesnę kainą už priverstinai parduodamą turtą.

4.2       Pažymi, jog kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimas ir interesų pusiausvyros paieška vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu būtų užtikrinti skolininko interesai tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Turto pardavimas už didžiausią galimą kainą – siektinas priverstinio skolos išieškojimo tikslas, neabejotinai naudingas tiek kreditoriui, tiek skolininkui, o vykdymo proceso tikslas kuo greičiau įvykdyti teismo sprendimą per se nepakankamas pateisinti vykdymo proceso dalyvių turtinių interesų pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegulės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315-469/2015).

4.3       Apeliantas mano, jog, atsižvelgus į paminėtą reglamentavimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, į tai, kad už skolininko turtą – srutvežį jo pasiūlytas pirkėjas sumokėtų daug didesnę kainą, antstolis privalėjo nustatyti terminą skolininko pasiūlytam pirkėjui iki 2020 m. birželio 26 d. sumokėti likusią pinigų sumą už srutvežį, sumokėjus visą kainą, paskelbti varžytynes Nr. 190895 neįvykusiomis ir išduoti R. A. srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pardavimo aktą. Tačiau antstolis to nepadarė ir 2020 m. birželio 17 d. procesiniu dokumentu, kurį pasirašė antstolio padėjėjas, pareiškėjo prašymą atmetė. Mano, jog toks antstolio 2020 m. birželio 17 d. procesinis dokumentas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

4.4       Pažymi ir tai, jog kasacinio teismo išaiškinta, kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių, nes taip realizuojant turtą sumažinamos galimos vykdymo išlaidos ir greičiau patenkinami kreditorių interesai. Toks skolininko turto pardavimo būdas tari būti taikomas, nes atitinka tiek išieškotojo (pirkėjo sumokama suma padengia įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, išieškojimas vyksta operatyviau), tiek ir skolininko interesus (šis turi galimybę aktyviau dalyvauti turto pardavimo procese, siekti, kad turtas būtų parduotas už kainą, atitinkančią skolininko interesus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2008).

 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. S. prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodo, jog pareiškėjas A. L. CPK 704 straipsnyje numatyta teise – pasiūlyti areštuoto turto pirkėją – pasinaudoti galėjo iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, tačiau jis per įstatyme nustatytą terminą šia teise nepasinaudojo, nustatytu terminu parduodamo turto pirkėjo nepasiūlė.

 

Teismas

 

k o n s t a t u o j a :

 

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

 

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės bylos medžiagos. 
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, yra teisėta ir pagrįsta. Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatenkino jo skundo dėl antstolio veiksmų.
 4. Pirmiausia, byloje pirmosios instancijos teismo buvo nustatytos tokios faktinės aplinkybės, kurių pareiškėjas neskundžia, – antstolis A. S. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/17/02171, pradėtą vykdyti pagal 2017 m. balandžio 28 d. Panevėžio miesto 5-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. 3990, išduotą dėl 66 399,53 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Agrola“ ir įkaito davėjams A. L. ir I. R. priklausančio įkeisto turto (hipotekos identifikavimo kodas Nr. 20120150049354) išieškotojos AB „Linas Agro“ naudai. Antstolis A. S. 2020 m. gegužės 7 d. patvarkymą Nr. S1e-42370 „Pranešimas apie varžytynes“ skolininkui A. L. registruotąja pašto siunta siuntė skolininko gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini). Antstolis A. S. 2020 m. gegužės 27 d. įvykusiose varžytynėse Nr. 190895 iš pirmųjų pakartotinių varžytynių pardavė įkaito davėjui A. L. nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą, t. y. srutvežį UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m. Didžiausią kainą – 1 600,00 Eur už varžytynėse Nr. 190895 parduodamą srutvežį UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pasiūlė varžytynes laimėjęs dalyvis G. S.. Varžytynes Nr. 190895 laimėjęs dalyvis G. S. 2020 m. birželio 8 d. į antstolio A. S. depozitinę sąskaitą įmokėjo visą sumą už perkamą turtą. 2020 m. birželio 17 d. sudarytas turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-20-10-7766. 2020 m. birželio 16 d. antstolio kontoroje buvo gautas A. L. 2020 m. birželio 16 d. prašymas „Dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui, varžytynių pripažinimo neįvykusiomis bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto išdavimo“. Tačiau minėtas pareiškėjo prašymas 2020 m. birželio 17 d. procesiniu dokumentu buvo atmestas.
 5. CPK 704 straipsnio 1–3 dalyse nurodyta, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Skolininko pasiūlytam pirkėjui turtas gali būti parduodamas už kainą, ne mažesnę kaip turto arešto akte nurodyta areštuoto turto vertė, arba mažesnę kainą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Jeigu skolininko pasiūlytas pirkėjas iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje į turtą parduodančio antstolio depozitinę sąskaitą sumoka 10 procentų šio straipsnio 2 dalyje nurodytos turto pardavimo kainos, turto pardavimas iš varžytynių nevykdomas.
 6. Naujausioje savo praktikoje kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog pagal CPK 704 straipsnį teise pasiūlyti varžytynėse parduodamo turto pirkėją skolininkas gali pasinaudoti tik iki pirmųjų varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje. Šia teise jis negali pasinaudoti po pirmųjų varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, taip pat ir tais atvejais, kai pirmosios varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-684/2020).
 7. Iš anksčiau aptartų faktinių bylos aplinkybių bei vykdomosios bylos Nr. 0010/17/02171 medžiagos matyti, jog pareiškėjas A. L. ginčo turto – srutvežio UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., pirkėją pasiūlė ne iki pirmųjų varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, o daug vėliau, tik 2020 m. birželio 16 d., t. y. jau po to, kai ginčo turtas 2020 m. gegužės 27 d. įvykusiose pirmosiose pakartotinėse varžytynėse Nr. 190895 buvo parduotos varžytynes laimėjusiam dalyviui G. S., ir netgi po to, kai pastarasis 2020 m. birželio 8 d. į antstolio A. S. depozitinę sąskaitą jau buvo įmokėjęs visą sumą už ginčo turtą. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad antstolis, vykdydamas ginčo turto pardavimą iš varžytynių, būtų pažeidęs antstolio veiklą reglamentuojančius įstatymus ir teisės aktus, o pareiškėjas A. L. nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kurios galbūt galėtų pateisinti tokį jo nesavalaikį ir pakankamai uždelstą veikimą vykdymo procese.
 8. Pareiškėjo pagrindinis argumentas, kuriuo remdamasis mano, kad ginčo turto pirkėju turėtų būti pripažintas jo pasiūlytas pirkėjas R. A., yra tai, kad pastarasis už srutvežį UM 15000L UM 15 t 12-16 Bom, 1997 m., sumokėtų 400,00 Eur didesnę sumą (t. y. 2 000 Eur), negu sumokėjo varžytynes laimėjęs dalyvis G. S. (t. y. 1 600 Eur). Tačiau ši aplinkybė, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindas paskelbti varžytynes Nr. 190895 neįvykusiomis ir pirkėjo teises perkelti pareiškėjo siūlomam pirkėjui R. A.. Priešingu atveju tiek antstolis, kuris tinkamai ir teisėtai vykdė turto pardavimo iš varžytynių procedūrą, tiek varžytynes laimėjęs ir už turtą jau sumokėjęs varžytynių dalyvis G. S. atsidurtų netikrumo ir neapibrėžtumo būsenoje.
 9. Pažymėtina ir tai, jog iš vykdomosios bylos Nr. 0010/17/02171 medžiagos matyti, kad srutvežis parduodamas buvo jau daug anksčiau, 2020 m. pradžioje, laimėtojas R. A. už jį buvo pasiūlęs 3 407 Eur sumą, tačiau pastarasis piniginių lėšų už varžytynėse nupirktą turtą į antstolio depozitinę sąskaitą neįmokėjo, todėl antstolis 2020 m. vasario 11 d. įvykusias pakartotines pirmąsias varžytynes paskelbė neįvykusiomis.
 10. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog priverstinio turto pardavimo tikslas – gauti kuo didesnę kainą už priverstinai parduodamą turtą ir kad skolininko turto pardavimas jo nurodytam pirkėjui turi prioritetą prieš turto pardavimą iš varžytynių. Tačiau siekti šio tikslo (gauti kuo didesnę kainą už priverstinai parduodamą turtą) ir pasinaudoti teise nurodyti pirkėją pareiškėjas turėjo iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje, o ne joms įvykus. 
 11. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas (toliau – Antstolių įstatymas) įpareigoja antstolį vykdant vykdomuosius dokumentus imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus ir nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad nagrinėjamu atveju antstolis būtų kaip nors pažeidęs skolininko A. L. teises ir jo teisėtus interesus. Savalaikiu savo teisių panaudojimu ir interesų patenkinimu privalo rūpintis ir pats skolininkas.  
 12. Remdamasis tuo, kas anksčiau aptarta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, keisti ar naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
 13. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog įstatyme numatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).Kadangi į esminius bylos teisinius ir faktinius aspektus yra atsakyta, o kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir nelemia kitokios šios bylos procesinės baigties, apeliacinės instancijos teismas šių argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas 

 

n u t a r i a :

 

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

 

 

Teisėja               Kristina Domarkienė

 

Kontaktai

Scroll to Top
Konsultacija