Patikimas advokatas Klaipėdoje

Advokato kontoros teisininkai teikia aukštos kokybės teisines paslaugas. Jūsų problemos sprendimu užsiims aukštos profesinės kvalifikacijos advokatas Klaipėdoje. Advokatas padeda išspręsti pačias sudėtingiausias teisines problemas. Galbūt Jums jau teko patirti, jog juridinių klausimų išnarpliojimas gali būti ilgalaikis ir daug energijos reikalaujantis procesas. Advokato kontoros specialistų užduotis – garantuoti, kad į advokato kontorą besikreipiančio asmens rūpesčiai bus patikimuose rankuose ir klientas per visą procesą bus betarpiškai informuojamas apie proceso eigą ir pasiektus rezultatus.
advokato kontora

Efektyvi advokato kontora

Į advokato kontorą besikreipiančių asmenų teisiniai rūpesčiai yra patys įvairiausi. Kontoros teisininkai į asmens patikėjusio jiems savo teisinę problemą žiūri su didelia atsakomybe. Dažnai kliento teisinė  problema reikalauja nestandartinio sprendimo. Advokato teikiamos teisines paslaugas yra pačio aukščiausio lygio. Sprendžiant kliento problemą dedamomis maksimalios pastangomis, kad būtų pasiekti maksimalūs rezultatai. Pasitelkiami visi turimi resursai, kad ir kiek įmanoma didesnia dalimi būtų įgyvendinti kliento lūkesčiai. Dėka aukštos profesinės specializacijos, ilgalaikė patirties ir nuolatinio kvalifikacijos kėlimo, advokato kontoros teisininkai yra pasiruošę išspręsti net ir sudėtingiausią teisinį kazusą. Į advokato kontorą dėl teisinės pagalbos kreipiasi ir fiziniai ir juridiniai asmenys. Visuomet esame pasirengę padėti kiekvienam klientui.
Advokatas konsultuoja telefonu
(8-676) 10 660
Advokato kontora Klaipėdoje teikia aukščiausios kokybės teisines paslaugas. Vienodai dėmesingai yra atstovaujamai tiek asmenys, tiek įmonės. Dėl lanksčios kainodaros advokato kontoros teisinių paslaugų kainos yra priimtinos kiekvienam besikreipiančiam. Atsižvelgiame į asmens turtinę padėtį, gaunamas pajamas, spręstinos problemos sudėtingumą ir kitus faktorius. Dėl tokios vykdomos teisinių paslaugų kainų politikos pasiekiame optimalų paslaugų prieinamumo ir kainos patrauklumo santykį. Greitai sprendžiame kliento problemas atsižvelgdami į kliento poreikius. Pagal nusistovėjusią rezultatų siekimo politiką, jau proceso pradžioje, informuojame klientą apie numatomas teisinių paslaugų kainas, proceso trukmę ir rezultatų pasiekiamumą.
geriausi-advokatai-klaipedoje

Advokatas Klaipėdoje tai patikimos teisinės paslaugos ir rezultatyvūs sprendimai

Visas savo žinias ir patirtį panaudojame tam, kad pagelbėti klientams apginti jų pažeistas teises ir įgyvendinti kliento teisėtus interesus. Kontoros teisininkai teikia išsamias konsultacijas, rengia pačius įvairiausius teisinius dokumentus. Ruošiami teismo procesiniai dokumentai bei atstovauja asmenims ir įmonėms teismuose ir/ar kitose institucijose, įstaigose. Pagal nusistovėjusią advokato kontoros praktiką teisinės paslaugas suteikiamos po pirminės konsultacijos advokato kontoroje Klaipėdoje. Esant poreikiui taip pat teikiamos teisinės konsultacijos ir telefonu bei kitomis telekomunikacinėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Teikiame pirmenybė kliento apsilankymui advokato kontoroje. Kuomet klientas atvyksta į advokato kontorą galima detaliau ir išsamiau išsiaiškinti visas svarbias faktines aplinkybes. Analizuojami kliento pateikti dokumentai, užduodami klausimai klientui, išklausomos jo pastabos.
Konsultacijos metu dėmesingai išklausomas klientas ir atsižvelgiama į jo pageidavimus ir lūkesčius. Vėlesniame teisinės situacijos vertinimo etape atliekama teisinė situacijos vertinimo analizė, detaliai tiriami turimi dokumentai, numatomos galimos rizikos ir būsimos perspektyvos. Klientui kaip galima greičiau reprezentuojami būsimos teisinės situacijos sprendimo metodai. Atvirai ir sąžiningai aptariamas atlyginimo už teisines paslaugas dydis. Svarstoma kokie tolimesni ar papildomi veiksmai reikalingi sprendžiant konkrečią teisinę problemą.
Advokato pagalba asmenims ir įmonėms civilinėse bylose dėl:
  • Žalos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
  • Skolos priteisimo
  • Sandorio pripažinimo negaliojančiu
  • Sutarties nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo
  • Avanso grąžinimo
  • Sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo
  • Nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo
  • Neteisėtos statybos padarinių pašalinimo
  • Santuokos nutraukimo ir išlaikymo vaikui priteisimo
  • Kitų turtinių ir neturtinių ginčų tarp asmenų ir įmonių

Kokie yra geriausi advokatai Klaipėdoje

Kiekvienas asmuo susidūręs su problema stengiasi ją išspręsti efektyviai ir operatyviai. Jeigu asmuo savo jėgomis ir turimomis žiniomis problemos išspręsti nepajėgia ji ieško tos srities specialisto, kuris padės išspręsti problemą. Teisinių problemų sprendimu užsiima advokatai. Tik advokatas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir nuolat praktikoje taikydamas savo žinias, gali būti patikimu teisiniu konsultantu.
Asmenis susidūrusiems su teisinėmis problemomis iškyla klausimas kas yra geras advokatas, kaip surasti gerą advokatą, kokie jo mieste yra geriausi advokatai. Asmeniui jo turima teisinė problema yra pati svarbiausia ir natūralu, kad asmuo ieško tiks geriausio advokato, kuris neabejotinai padės išspręsti jam rūpimą klausimą. Kas yra geras advokatas ir kokie faktoriai liudija jo profesionalumą vieno apibrėžimo turbūt nėra. Trumpai būtų galima pasakyti tik taip, kad klientui geras advokatas yra tas, kuris suteiks išsamią teisinę konsultaciją. Geras advokatas taip pat yra ir tas, kuris tinkamai parengė teisinius dokumentus. Na ir galiausiai, geras advokatas klientui yra tas advokatas, kuris laimėjo civilinę bylą teisme.
Advokatas Klaipėdoje teikia teisines konsultacijas ir ruošia dokumentus, bei rengia procesinius dokumentus civilinėse bylose. Advokatas taip pat atstovauja asmenis teisme nagrinėjamose civilinėse bylose. Patyręs advokatas Klaipėdoje su klientu sudaro teisinių paslaugų teikimo sutartį. Advokatas lydi klientą nuo pirmos jam suteiktos teisinės konsultacijos iki sprendimo priėmimo teisme. Jeigu pirmosios instancijos teisme priimtas sprendimą netenkina kliento, advokatas rengia apeliacinį ar kasacinį skundą.
Civilinių bylų advokato veiklos sritis yra labai plati. Tam, kad advokatas būtų efektyvus teikdamas teisines paslaugas klientams, reikalingas nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas. Nepertraukiama teisės aktų analizė ir gilinimasis į naujausią teismų praktiką. Tik klientas gavęs advokato teisinę konsultacija, susipažinęs su advokato ruoštais dokumentais gali nuspręsti ant kiek geras yra šis jam teisines paslaugas suteikęs advokatas. Klientas gali palikti atsiliepimą apie advokatą ir jo teikiamas teisines paslaugas.
advokatai-klaipedoje-atsiliepimai

Advokatai Klaipėdoje atsiliepimai apie suteiktas paslaugas

Advokatas yra teisinių žinių turintis asmuo, kuris teikia konsultacijas ir išvadas teisės srityje. Asmuo, kuriam reikalinga teisinė konsultacija turėtų kreiptis į advokatą. Advokatas asmeniui yra teisinis patarėjas. Asmuo apsilankęs advokato kontoroje gauna teisinę konsultaciją. Teisinės konsultacija tai pirmas galbūt ir paskutinis kontaktas su advokatu. Atsižvelgiant į tai, prie kokių išvadų prieinama po pirminės konsultacijos yra sprendžiama, kokius teisinės paslaugos konkrečiam klientui yra reikalingos. Gali nutikti ir taip, kad klientui suteikta informacija teisinės konsultacijos metu jam yra pakankama ir daugiau jokių teisinių paslaugų asmeniui nereikia. Tačiau gana dažnas ir toks variantas, kad teisinė konsultacija, tai tik pirmas žingsnis sudėtingame ir ilgame teisinės problemos sprendimo kelyje. Šį teisinį kliento santykį su advokatu galėtume įvardinti bendradarbiavimu. Advokatas yra saistomas kliento numatytų tikslų iškeltų advokataui. Tuo tarpu advokatas pasitelkdamas savo teisines žinias ir ilgametę patirtį deda maksimalias pastangas, kad pasiekti kliento pageidaujamo rezultato. Per visą šį laikotarpį klientas susidaro nuomonę apie advokatą ir jo teikiamas paslaugas, kurias jis gali įvertinti palikdamas atsiliepimą apie advokatą ir suteiktas teisines paslaugas.
Scroll to Top
Konsultacija